Årsmødekursus 2017 – Naturen kommer

Kursusudbyder 
Dansklærerforeningens sektion for stx & hf og sektionen for hhx, htx, eux & eud

Men se så//der: Den nedadgående sol//stikker ild på søerne, som//hvis man satte en tændstik til//en pengeseddel, og ridser sig ind i skyerne, som blev//der hældt tranebærjuice//i. Ej, så smukt – det er som at//være midt i et mesterværk (Rasmus Nikolajsen, Tilbage til unaturen, Samleren 2016)

Naturen er over os, og det på en ny og mere anmassende måde. Den er et sted som mennesket invaderer og ikke kan slippe ud af. Når naturen kryber ind i fiktionen, er den som i uddraget af Nikolajsens digt både klassisk indvielse eller oplevelse (se så der), og noget der kan ridses og ætses i. 
Naturen er hjemstavne og udkanter: Den er vandkanter og overlevelsesture og lokkende steder for mindfulness og helse. Den er samtidig truslen om oversvømmelser og andre voldsomme klimaforandringer inden for den horisont som udgør vores gymnasieelevers livstid. Eller er det klimakatastroferetorik som forsøger at skabe en politisk dagsorden uden hold i virkeligheden? Når ord som det antropocæne, den materielle drejning og økokritik dukker op i danskfaget, ved man at en del af teksterne igen besinder sig på den sansebare virkelighed. Og at spørgsmålet om man overhovedet kan skrive litteratur i dag uden at forholde sig til klimaforandringerne vil blive stillet. Velkommen til et årsmøde som balancerer mellem naturen som optankning og katastrofe.

Spørgsmålet om forholdet mellem menneske og natur har altid hørt til danskfagets kerne. Vi bidrager med en historisk, en æstetisk og en etisk dimension til et af tidens mest debatterede emner. Samtidig står vi i 2017 med en ny læreplan og gymnasiale uddannelser hvor de naturvidenskabelige fag og professionsrettethed og løsning af virkelighedsnære problemstillinger har fået en markant dagsorden. Hvad er mere oplagt end at lade årsmødet udforske disse nye betingelser? Med danskfaget kan eleverne undersøge forholdet mellem menneske og natur og skrive om det i DHO, SRP, SSO eller SOP, og arbejde innovativt med løsninger til hvordan en realistisk fremtid kan se ud. Danskfaget placerer sig centralt og som medspiller når studieretningerne og hf-projekterne skal tegnes, og melder med dette årsmøde et bud på hvordan den danskfaglige fordybelse kan bidrage som et væsentligt perspektiv til et fagoverskridende emne der har både national og global rækkevidde og et dannelses- og studieforberedende sigte.

På årsmødet deltager forskere, kunstnere og didaktikere, og vi skal selvfølgelig ud i naturen. Kom og oplev Gregers Andersen indlede, vær med til lørdags-samtale med Charlotte Weitze og Rasmus Nikolajsen og deltag i workshopper med Anne-Marie Mai, Ivar Lærkesen, Sidsel Toft Christensen m.fl. 


Tid og sted
Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør
2 overnatninger: torsdag den 28. september 2017, kl. 12.00 til lørdag den 30. september kl. 11.00 
1 overnatning: torsdag den 28. september 2017, kl. 12.00 til fredag den 29. september kl. 15.30 

Priser
Med overnatning:

2 overnatninger: 4.550 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen, 4.850 kr. for ikke-medlemmer - UDSOLGT!
1 overnatning: 3.350 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen, 3.650 kr. for ikke-medlemmer - UDSOLGT!

Uden overnatning
Torsdag til fredag kl 15.30: 2.350 kr. for medlemmer og 2.650 kr. for ikke-medlemmer
Torsdag til lørdag med fuldt kursus og middage: 2.850 kr. for medlemmer og 3.150 kr. for ikke-medlemmer

I priserne er inkluderet kursusmateriale efter aftale med copydan. Priserne er ekskl. moms.


SE PROGRAM

Tilmeldingsfristen var den 24. september.
 

Kontakt
Eventuelle spørgsmål kan rettes til birgitte.darger@gmail.com