Af sted, til stede

Af sted, til stede

- Et undervisningsforløb med afsæt i 3 af teksterne i Af sted, til stede af Pia Juul, Tidernes Skifter 2012.

Af Marianne Hundebøl, pædagogisk konsulent i dansk + lærer på Søndergades Skole i Brønderslev.

I en tid, hvor interessen for litteraturlæsning ofte får instrumentel karakter og begrebet læsefærdighed i flæng forbindes med kvalifikationsudvikling, er der i dette forløb målrettet 8./9. årgang afsat tid til ikke-umiddelbart målbare størrelser, nemlig indlevelse, identifikation og refleksion/erkendelse.
Dette undervisningsforløb er et forsøg på at bringe litteraturen tilbage til livet ved at frembringe fascination og forundring og derved sikre elevernes læselyst og ikke mindst motivation. 
Forløbet tager afsæt i 3 af teksterne i Af sted, til stede af Pia Juul, Tiderne Skifter 2012. Det er i forbindelse med den konkrete undervisning også oplagt at inddrage ”Sidste Skoledag”. 

Målgruppe: 7.-9. klasse


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.