ALT, INTET eller det derimellem

Alt, intet eller det derimellem

Undervisningsforløb af Marianne Holst Hundebøl 

Forløbet tager udgangspunkt i elevernes eksisterende genrebevidsthed og udfordrer, udbygger og konsoliderer denne.

Forløbet tager afsæt i 2 af novellerne i Janne Tellers Alt, 2013, - Det tyrkiske tæppe og Gult lys.
Derudover inddrages flere af Julie Nords portrætter, en trykt reklame fra Hopenow samt artiklen Et evigt offer kan aldrig blive frit, Information, 24/1 2014.

Undervejs i arbejdet drages der  perspektiver til Janne Tellers forfatterskab og til mulige tematikker, nemlig Alt eller intet og Det moderne barn.

Undervisningsforløbet retter sig mod elever i udskolingen og er udarbejdet i overensstemmelse med Nye Fælles Mål.

Sammen med forløbet er der udarbejdet en kort introduktion til læreren.


Download undervisningsforløb og introduktion til læreren:
Alt, intet eller det derimellem – Undervisningsforløb

Alt, intet eller det derimellem – Introduktion til læreren


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.