Faghæftedage – hvad betyder det nye faghæfte i dansk for din undervisning? – Århus

Faghæftedag med Dansklærerforeningen tirsdag den 31. marts 2020 i Århus.

Nu har du mulighed for at tilmelde dig Faghæftedag arrangeret af Dansklærerforeningen. Dagens formål er at give et indblik i fagets nye faghæfte, give inspiration til en undervisning med afsæt i faghæftet og forhåbentlig en masse ideer til undervisning lige til at tage med hjem på din skole og i din dansktime.

Pris
1.100 kr.
Prisen er ekskl. moms.

Tid og sted
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 9.30-16.00, VIA University College, Campus Aarhus C., Ceresbyen 24, 8000 Aarhus.

Tilmeldingsfrist
Mandag den 9. marts 2020

GÅ TIL TILMELDING


Kontakt
Spørgsmål angående kursernes indhold rettes til kursuskoordinator Ida Geertz-Jensen på fkurser@dansklf.dk


PROGRAM

Kl. 9.30
Indtjekning og tilmelding til workshop samt kaffe & te.

Kl. 10.00
Velkomst og fællessang v/Katja Gottlieb, næstformand for folkeskolesektionens bestyrelse i Dansklærerforeningen

Kl. 10.15
Oplæg omkring det nye faghæfte v/Louise Rønberg, lektor v/Københavns Professionshøjskole og medlem af skrivegruppen for læseplan og vejledning til danskfaget
Louise Rønberg har i forhenværende skoleår deltaget i skrivegruppen for udvikling af læseplan og vejledning i danskfaget. Med afsæt i dette arbejde vil Louise Rønberg skitsere, hvilke forandringer der er sket mellem den forhenværende og nuværende læseplan samt synliggøre, hvilke pejlemærker der er vigtige at have i danskundervisningen uagtet indskoling, mellemtrin og udskoling.

Kl. 11.30
Pause

Kl. 11.45
Oplæg v/Christian Lamhauge, Chefkonsulent i KL – Børn, Unge og Folkeskole
Christian Lamhauges fokusområde i KL er Fælles Mål og med afsæt heri vil Christian Lamhauge skitsere, hvad det betyder, at Fælles Mål er blevet lempet og hvordan dette bør og kan udmøntes i en skolevirkelighed.  Christian Lamhauge vil her også skitsere, hvilken betydning PLC har i forhold til en øget integration af de nye faghæfter i folkeskolen.

Kl. 13.00
Frokost

Kl. 14.00
Vælg én af følgende workshops: 

  • Indskoling og det nye faghæfte v/Louise Sletterød
  • Mellemtrinnet og det nye faghæfte v/Trine May
  • Udskoling og det nye faghæfte v/Maiken Adelsteen
  • Det gode fagteamsamarbejde v/Birgitte Therkildsen

Kl. 16.00
Afslutning med en fælles sang – farvel og tak for i dag