Nye fagdidaktiske vinkler

Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med nye fagdidaktiske vinkler på undervisningen i de gymnasiale uddannelser i fagets samspil mellem de tre perspektiver. Sigtet er at give danskfagets bud på, hvordan vi kan motivere og løfte unge fagligt og samtidig bibringe dem dannelse, der klæder dem på til at møde verden.

Kurset har fokus på at præsentere en vifte af nyere didaktiske og tematiske tilgange til danskundervisningens tre perspektiver. Hvordan giver kulturen mening for unge i dag både med tilbageblik og udblik til verden omkring dem? Hvordan bliver unge kreative og kritiske sprog- og mediebrugere? Hvordan kan vi kaste nyt blik på litterære læsninger?

Kurset vil indeholde workshops, vidensdeling, teoretiske og praksisnære oplæg.

Tid og sted
Onsdag den 22. januar til torsdag den 23. januar 2020, Comwell Kolding

Priser*
3.550,00 kr. ​for medlemmer af Dansklærerforeningen og 3.850,00 kr. for ikke-medlemmer.
*Prisen er ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning og overnatning. I prisen er inkluderet kursusmateriale efter aftale med copydan.

SE PROGRAM.

(Tilmeldingsfristen var den 20. december 2019)

Kontakt
Katrine Haaning, kh@egaa-gym.dk, 26250513