Kursus: Nye fagdidaktiske vinkler


Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med nye fagdidaktiske vinkler på undervisningen i de gymnasiale uddannelser i fagets samspil mellem de tre perspektiver. Sigtet er at give danskfagets bud på, hvordan vi kan motivere og løfte unge fagligt og samtidig bibringe dem dannelse, der klæder dem på til at møde verden.

Kurset sætter særligt fokus på kreative, produktive og interaktive måder, hvorpå man kan åbne op for de tre perspektiver. Hvordan giver litteraturhistorien mening for unge i dag både med tilbageblik og udblik til verden omkring dem? Hvordan bliver unge kreative og kritiske sprog- og mediebrugere? Hvordan udvikler vi mundtlige og skriftlige kompetencer i arbejdet med de tre perspektiver?

Kurset vil indeholde workshops, vidensdeling, teoretiske og praksisnære oplæg.

Tid og sted
Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 9.00 til onsdag den 24. januar 2018 kl. 15.00, Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Priser
For medlemmer af Dansklærerforeningen 3.550,00 kr.
For ikke-medlemmer 3.850,00 kr.
Priserne er ekskl. moms. I prisen er inkluderet kursusmateriale efter aftale med Copydan.

SE PROGRAM

GÅ TIL TILMELDING

Tilmeldingsfrist
Torsdag den 20. december 2017


Kontakt
Karen Wagner, kwa@oegnet.dk, tlf. 31655048