SkriveCup-konkurrencen 20/21

SkriveCup er en konkurrence i kreativ skrivning, som forsøger at tænke elevernes skabende evner og sproglige nysgerrighed ind i litteraturdidaktikken - og den daglige undervisning. Ideen er at styrke og udfordre det kunstnerisk skabende element i danskundervisningen - med afsæt i den litterære kernefaglighed.

Konkurrencen arbejder i krydsfeltet mellem remediering, innovation, kreativitet og klassisk dannelse, da det handler om at gentænke et eksisterende stykke dansk litteratur i en ny og kreativ form.

Meningen er at opmuntre elevernes skriveglæde, sprogfornemmelse og litterære analysearbejde gennem en didaktisk tilgang, der benytter sig af elevernes nysgerrighed og lyst til at lege med sproget og med litteraturens mange former.

Konkurencens forløb

  • Juni: Offentliggørelse af årets emne på hjemmesiden: www.skrivecup.dk
  • Efterår: Tilmelding af skoler
  • December-april: Projektforløb på skolerne: Evt. inspirationsdag som optakt, forløb i de enkelte klasser med klassefinaler.
  • April: Skolefinaler. (I januar udmeldes det, hvilke skoler der evt. skal samarbejde om at udvælge en landsfinalist).
  • Maj: Landsfinale 2021. Tid og sted følger.

Årets emne 2020-2021: Tempo!
Årets emne i SkriveCup er dansk, nordisk eller international litteratur fra før år 2000, der på den ene eller anden måde tematiserer emnet tempo.

Tilmelding til SkriveCup-konkurrencen 20/21
Meld din skole til SkriveCup og angiv hvor mange klasser der er med. Eleverne kan deltage som enkeltperson eller som gruppe. 
Prisen for at deltage er kr. 1.000,00  pr. skole, som betales til Dansklærerforeningen. Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen var den 1. december 2020.

Se SkriveCups hjemmeside for flere informationer: www.skrivecup.dk

Kontakt
Spørgsmål vedrørende indhold kan også rettes til kontaktperson Nynke Genee: nynke.genee@gmail.com