Samlet aktivitetskalender 2019-20

2019 AKTIVITET, TID OG STED
20. aug.

Eventyrjournalistik
Bliv i stand til at gennemføre forløbet Eventyrjournalistik med en klasse på mellemtrinnet.
kl. 9-15, Århus Lærerforening, 8000 Århus C.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 1. august 2019)
​Til grundskolen

21. aug. Grammatikundervisning i danskfaget
Vi undersøger forskellige grammatikbegreber og grammatikdidaktikker, og ser på ny viden om praksis i danskfaget lige nu hvordan gøres sprog til genstand for undersøgelse i grundskolen?
kl. 15-18 på Christianshavn Døttreskole, København.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 1. august 2019)
​Til grundskolen
21. aug. Den journalistiske værktøjskasse til afgangsprøverne i skriftlig dansk
Få helt styr på arbejdet med de journalistiske genrer i udskolingen, så undervisningen bliver legitimeret primært ud fra alment didaktiske mål, men stadig forbereder eleverne til afgangsprøverne i dansk.
Kl. 9-15, Århus Lærerforening, 8000 Århus C.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 1. august 2019)
​Til grundskolen
22. aug. Den journalistiske værktøjskasse til afgangsprøverne i skriftlig dansk
Få helt styr på arbejdet med de journalistiske genrer i udskolingen, så undervisningen bliver legitimeret primært ud fra alment didaktiske mål, men stadig forbereder eleverne til afgangsprøverne i dansk.
Kl. 9-15, i Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 2. august 2019)
​Til grundskolen
22. aug.

Brug dine hjælpemidler – en introduktion til otte læseteknologiske strategier
Dette kursus er for læsevejledere og lærere i grundskolen, der ønsker viden om, hvordan de kan støtte elever i at anvende læseteknologi gennem undervisning i LT-strategier.
Kurset er ikke en gennemgang af LT-programmer og deres funktioner.
Kl. 15-18 på Vestre Skole, Silkeborg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 2. august 2019)
​Til grundskolen

26. aug.

Fyraftensmøde: Men vi kan så meget mere
Inspiration til din danskundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet med Sarah Haug Rasch.
NB! Gratis og kun for medlemmer.
Kl. 16-18 i Dansklærerforeningens Hus, Frederiksberg.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 2. august 2019)
​Til grundskolen

29. aug. Eventyrjournalistik
Bliv i stand til at gennemføre forløbet Eventyrjournalistik med en klasse på mellemtrinnet.
kl. 9-15,  Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 8. august 2019)
​Til grundskolen
15. sept.

Den personlige stemme
Kursets formål er at give inspiration og konkrete ideer til arbejdet med den personlige stemme i de skriftlige genrer i gymnasiet. 
kl. 9.30 - 16.00, Odense Katedralskole
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 1. juli 2019)
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)

16. sept. Fyraftensmøde: Hvem har aben!
KOM, LYT OG TAL om dansklærernes dilemmaer.
NB! Gratis og kun for medlemmer.
Kl. 16-18 i Dansklærerforeningens Hus, Frederiksberg.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 26. august 2019)
​Til grundskolen
17. sept.

Klog på FP9
Kurset indeholder en introduktion til prøveform B og iPrøven og giver bud på, hvad du skal lægge vægt på i din danskundervisning. 
Kl. 9-15, på Langhøjskolen, Hvidovre
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 27. august 2019)
​Til grundskolen

24. sept. Klog på FP9
Kurset indeholder en introduktion til prøveform B og iPrøven og giver bud på, hvad du skal lægge vægt på i din danskundervisning. 
Kl. 9-15, på Vonsild Skole, Kolding
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 3. september 2019)
​Til grundskolen
26. sept. Klog på FP9
Kurset indeholder en introduktion til prøveform B og iPrøven og giver bud på, hvad du skal lægge vægt på i din danskundervisning. 
Kl. 9-15, på Skipper Clement Skolen, Aalborg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 3. september 2019)
​Til grundskolen
3.-5. okt. Årsmøde-kursus 2019: Virkelighedsopfattelser – møder mellem menneske og teknologi
Årsmødet 2019 vil søge at stille spørgsmål til betydningen af teknologier i både medier og litterære og æstetiske udtryk, og hvordan vi derigennem skal forstå os selv som mennesker.
På årsmødet deltager forskere, didaktikere og kunstnere, og vi skal ud og se på Aalborg.
kl. 9.30 - 16.00, Odense Katedralskole
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 1. september 2019)
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)
okt.

Workshop: Skrivecup 2019/20 og kreativ skrivning
Kursets formål er at give inspiration og konkrete ideer til arbejdet med den personlige stemme i de skriftlige genrer i gymnasiet. 
Læs mere.
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, htx)

 

2020 AKTIVITET, TID OG STED
22.-23. jan.

Nye fagdidaktiske vinkler
Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med nye fagdidaktiske vinkler på undervisningen i de gymnasiale uddannelser i fagets samspil mellem de tre perspektiver. 
På Comwell, Kolding
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 20. december 2019)
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)