Samlet aktivitetskalender 2020

2020 AKTIVITET, TID OG STED
Vinter og forår
2020
Regionale kurser 2020
Også i det kommende skoleår afholder fagkonsulenterne og regionsrepræsentanterne for Dansklærerforeningens sektion for stx og hf, et årligt kursus/møde i hver af landets regioner.
Læs mere.
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)
22.-23. jan.

Nye fagdidaktiske vinkler
Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med nye fagdidaktiske vinkler på undervisningen i de gymnasiale uddannelser i fagets samspil mellem de tre perspektiver. 
Sted: På Comwell, Kolding
Læs mere(Tilmeldingsfristen er overskredet)
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)

Feb./marts/
april

Skolebaserede kurser 2020
Dansklærerforeningens sektioner for ungdomsuddannelserne afholder skolebaserede kurser igen i foråret 2020. De skolebaserede kurser er enkeltdagskurser og relaterer sig bredt til fagets tre perspektiver: sprog, litteratur, medier. Formålet med kurserne er at give inspiration til danskundervisningen. 
Tid og sted: Februar, marts og april 2020 på den enkelte skole.
Læs mere.
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)

4. feb. Læs, læs, læs!
Ikke et ondt ord om iPads, sociale medier, Youtubekanaler og digitale platforme, men på denne kursusdag hylder vi bogen med afsæt i den nye serie til mellemtrinnet Læs! Læs! Læs!, og du får inspiration til, hvordan du tilrettelægger en undervisning, der fremmer elevernes læseudvikling, -lyst og -engagement.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Vonsild Skole, Kolding
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 21. januar 2019)
​​Til grundskolen
5. feb. Om at skrive med børn med forfatter Ditte Steensballe - Udskoling - AFLYST!
Ditte Steensballe præsenterer og belyser ud fra sine mangeårige skriveworkshops med børn og unge forskellige indfaldsvinkler til at komme i gang med at skrive små, overskuelige øvelser ud fra billeder, sætninger og musik. Hun giver konkrete værktøjer, der kan stimulere børnene til at skrive - og skrive videre.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
Læs mere (Tilmeldingsfristen er overskredet)
​​Til grundskolen
19. feb. Multimodalitet i danskfaget
Du får solid erfaring med genrerne billedromaner og graphic novels og forskellige ideer til, hvordan der kan arbejdes analytisk og fortolkningsmæssigt med genrerne i udskolingens danskundervisning. Du får ligeledes inspiration til, hvordan genrerne kan være gode bud på multimodale prøveoplæg til prøveform B. 
Tid og sted: Kl. 15-18, på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 29. januar 2020)
​​Til grundskolen
20. feb.

Styr på kommaerne? – kom og få genopfrisket de grundlæggende regler for komma og andre sproglige hovedpiner
Oplever du at være i tvivl, når du skal sætte kommaer? Er du forvirret over, hvad med og uden startkomma betyder? Så er kurset her noget for dig.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 30. januar 2020)
​​Til grundskolen

20. feb.

Mere krudt til kanonen
Kurset præsenterer de store linjer i vores litteraturhistorie fra tidernes morgen til nyere tid, og støver nogle af kanonforfatternes tekster af og sætter disse ind i en nutidig kontekst.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Sydskolen, Asnæs
Læs mere, og tilmeld dig her. (Tilmeldingsfristen er 30. januar 2020)
​​Til grundskolen

26. feb. Mere krudt til kanonen
Kurset præsenterer de store linjer i vores litteraturhistorie fra tidernes morgen til nyere tid, og støver nogle af kanonforfatternes tekster af og sætter disse ind i en nutidig kontekst.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Christianshavn Døttreskole, København
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 30. januar 2020)
​​Til grundskolen
26. feb. Styr på kommaerne? – kom og få genopfrisket de grundlæggende regler for komma og andre sproglige hovedpiner
Oplever du at være i tvivl, når du skal sætte kommaer? Er du forvirret over, hvad med og uden startkomma betyder? Så er kurset her noget for dig.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Vestegnens Privatskole, Taastrup
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 6. februar 2020)
​​Til grundskolen
3. marts

Børne- og ungdomslitteraturen lever!
Det bliver en eftermiddag, hvor vi skal se nærmere på, hvad der rører sig inden for børne- og ungdomslitteraturen. Der vil være inspiration til, hvad der skal stå på hylderne af billedbøger, børnebøger, serier, ungdomsbøger, grafiske romaner, tegneserier osv. 
Tid og sted: Kl. 14-17, på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 11. februar 2020)
​​Til grundskolen

5. marts Om at skrive med børn med forfatter Ditte Steensballe - Indskoling
Ditte Steensballe præsenterer og belyser ud fra sine mangeårige skriveworkshops med børn og unge forskellige indfaldsvinkler til at komme i gang med at skrive små, overskuelige øvelser ud fra billeder, sætninger og musik. Hun giver konkrete værktøjer, der kan stimulere børnene til at skrive - og skrive videre.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Nyager Skole, Rødovre
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 13. februar 2020)
​​Til grundskolen
10. marts Fyraftensmøde: Dansk i dannelsesorkanens øje med Jens Raahauge
Danskfaget skal både sikre eleven færdigheder, evnen til at bruge dem og et indhold der rækker ud over den enkelte. Faget bidrager til både den enkeltes personlige udvikling og til evnen til at kunne begå sig i et demokratisk fællesskab. Spørgsmålet er da, hvordan underviseren får professionelt råderum til at løse den opgave.
NB! Gratis og kun for medlemmer.
Tid og sted: Kl. 16-18 i Dansklærerforeningens Hus, Frederiksberg.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 18. februar 2020)
​​Til grundskolen
12. marts

Konference: Dansk i mange retninger 2020 – et fagdidaktisk møde
Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested.
Tid og sted: Kl. 9.30-16.15, KP Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. 
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 1. marts)
​​Til alle

13. marts

Lempede Fælles Mål i danskDu får solid erfaring med Lempede Fælles Mål og det tilhørende vejledningsmateriale. Der laves forskelligt gruppearbejde, som giver rum for sparring og videndeling omkring Lempede Fælles Mål, og hvad dette betyder for danskfaget på det klassetrin, hvor du underviser.
Tid og sted: kl. 15-18 på Christianshavn Døttreskole, København.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 18. februar2020)
​​Til grundskolen

19.-20. marts

Kursus: HOMO ECONOMICUS
Kursets formål er et fokus på det økonomiske menneske - Homo Economicus - i litteraturen, i medierne og i samfundet generelt.
Tid og sted: Comwell Middelfart, 5500 Middelfart.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 1. februar)
​​Til ungdomsuddannelserne

20. marts

Atlantbib, Nabosprog & Rigsfællesskab – lad nabosprog blive en naturlig del af undervisningen med gratis læremidler
Kurset giver mange praktiske eksempler på at integrere nabosprogene i danskundervisningen, så det føles som en naturlighed - på alle trin.
Tid og sted: Kl. 15-18 på Stjernevejskolen, Hedensted
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 28. februar 2020)
​​Til grundskolen

24. marts

Håndskrivning – hvordan og hvorfor?Dette kursus er til dig, der vil vide, hvordan du helt konkret underviser i håndskrivningens forskellige faser: Hvilken skrifttype, hvilke skriveredskaber, hvilke øvelser, hvilke materialer – og ikke mindst hvor lang tid skal der afsættes? 
Tid og sted: Kl. 9-15 på Nyager Skole, Rødovre
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 3. marts 2020)
​​Til grundskolen

25. marts

Kursus: Censur og de nye skriftlige eksamensgenrer
Afklaring af bedømmelseskriterier, den gode skriftlige censur og vurdering af konkrete elevbesvarelser.
Tid og sted: kl. 9.30-16.00, Odeon Odense
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 6. marts)
​​Til ungdomsuddannelserne

31. marts Håndskrivning – hvordan og hvorfor?
Dette kursus er til dig, der vil vide, hvordan du helt konkret underviser i håndskrivningens forskellige faser: Hvilken skrifttype, hvilke skriveredskaber, hvilke øvelser, hvilke materialer – og ikke mindst hvor lang tid skal der afsættes? 
Tid og sted: på Skipper Clement Skolen, Aalborg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 10. marts 2020)
​​Til grundskolen
31. marts Børne- og ungdomslitteraturen lever!
Det bliver en eftermiddag, hvor vi skal se nærmere på, hvad der rører sig inden for børne- og ungdomslitteraturen. Der vil være inspiration til, hvad der skal stå på hylderne af billedbøger, børnebøger, serier, ungdomsbøger, grafiske romaner, tegneserier osv. 
Tid og sted: Kl. 14-17, på Vestre Skole, Silkeborg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 10. marts 2020)
​​Til grundskolen
20. april Bliv en haj til podcast!
På kurset lærer du at optage og klippe en simpel lydfortælling. Du vil lære at bruge softwareprogrammet Hindenburg og få en introduktion til interviewteknik og narratologi.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Sydskolen, Asnæs
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 30. marts 2020)
​​Til grundskolen
15. maj Lær eleverne at knække koden og styrk sprogforståelsen!
(NB! NY DATO) 
Kurset tager udgangspunkt i filosofien bag Læsefidusen, der handler om, at den enkelte elevs skriftsprogsudvikling er et fælles ansvar mellem skole og hjem. 
Tid og sted: Sydskolen, Asnæs 
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 1. maj 2020)
​​Til grundskolen
18. maj

Lær eleverne at knække koden og styrk sprogforståelsen!
Kurset tager udgangspunkt i filosofien bag Læsefidusen, der handler om, at den enkelte elevs skriftsprogsudvikling er et fælles ansvar mellem skole og hjem. Læsefidus-filosofien bygger på praksisviden, der er forankret i opdateret forskningsbaseret viden - fx formidlet af den danske læseforsker Carsten Elbro. Læsefidus-filosofien understøttes også af et nyt dansk forskningsprojekt “READ - sammen om læsning”, der sætter fokus på forældreinvolvering.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Stjernevejskolen, Hedensted
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 4. maj 2020)
​​Til grundskolen