Annoncering i Dansknoter

Bladet Dansknoter udkommer fire gange årligt og har forskellige danskfaglige temaer. Oplaget er ca. 3.000 eksemplarer. Det udsendes til lærere i dansk på ungdomsuddannelserne, og desuden abonnerer mange skoler og institutioner på bladet.


TEMAER OG DEADLINES FOR 2021:
Nr. 1: Det nære, det intime 

Udkommer 15. marts
Deadline for annoncebestilling: 20. januar
Deadline for annoncemateriale: 24. februar

Nr. 2: Kanon genlæst
Udkommer 14. juni
Deadline for annoncebestilling:15. april
Deadline for annoncemateriale: 26. maj

Nr. 3: Sprognormer
Udkommer 13. september
Deadline for annoncebestilling: 30. juni
Deadline for annoncemateriale: 25. august

Nr. 4: Årsmøde
Udkommer 6. december
Deadline for annoncebestilling: 28. oktober
Deadline for annoncemateriale: 17. november


PRISER, FORMATER OG UDGIVELSESDATOER
Download medieoversigt 2021 (pdf)

Læs også annoncebetingelser.


Kontakt
Annoncer bestilles og sendes til Pia Fuglevig, dansklf@dansklf.dk, tlf. 33 27 60 77.