Begreb om analyse og metode (eBog)

Begreb om analyse og metode (eBog)

Af Peter Heller Lützen
ISBN: 
9788761648891
Målgruppe: 
stx
hf
hhx
htx og eux

Kort og anvendelsesorienteret eBog om metoder og metodisk arbejde i danskfaget.

Beskrivelse

Yderligere info

eBogen er elevhenvendt og handler om danskfagets metoder, forstået som de måder man arbejder med tekster på i dansk.

Grundideen i eBogen er at 'metodisk bevidsthed' helt basalt er evnen til at se at en tekst kan læses, analyseres og forstås på mere end én måde.   

I eBogen sættes et bevidst skel mellem videnskabsfaget dansk og det gymnasiale undervisningsfag, og fokus er på sidstnævnte. Med en simpel model der illustrerer forskellene i de måder man arbejder med tekster på, giver bogen et bud på hvordan man kan arbejde med tekstanalytisk praksis på gymnasialt niveau.

Modellen svarer til den model der optræder i vejledningerne for stx og hf. I eBogens sidste kapitel, der er et appendiks om danskfagets identitet og historie, drages paralleller til videnskabsfaget, således at eBogens metodegreb knyttes an til nogle af de videnskabsfaglige begreber som eleverne kan møde i fx AT, studieområdet eller andre tværfaglige sammenhænge.

eBogen er til danskfaget på alle de gymnasiale ungdomsuddannelser. 

eBogen er udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.


Begreb om analyse og metode​ findes også som trykt bog udgivet af Dansklærerforeningens Forlag.

ISBN: 
9788761648891
Årstal: 
0
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag/Systime
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX