Mesterfortællinger – Blichers noveller som værklæsning

Mesterfortællinger
– Blichers noveller som værklæsning

Undervisningsforløb til stx, hf, hhx, htx, eux 

Af Mette Moltesen og Dorrit Færk Møller

Tre undervisningsforløb tilrettelagt efter bogen Mesterfortællinger. Blichers noveller som værklæsning. Hvert forløb tager udgangspunkt i en af St.St. Blichers tre store noveller, ”Brudstykker af en landsbydegns dagbog”, ”Sildig opvågnen” eller ”Præsten i Vejlby”, som er blevet moderniseret og rigt gloseret i den nye udgave. I en overskuelig form giver forløb- og modulplanerne forfatternes bud på, hvordan læsningen af novellerne kan opdeles i mindre bidder, hvilke teoretiske kapitler man med fordel kan læse, og hvilke arbejdsspørgsmål m.m. der kan understøtte arbejdet med den enkelte novelle og vinklen.

I forløbet om ”Brudstykker af en landsbydegns dagbog” er der særligt fokus på novellegenren og identitetsdannelse som tema, mens forløbet om ”Sildig opvågnen” i stedet betoner den litteraturhistoriske vinkel. Endelig fokuserer forløbet om ”Præsten i Vejlby" på de kriminalistiske elementer og perspektiver i Blichers novelle.

Download undervisningsforløbet
Mesterfortællinger - forløbsplaner (pdf)

 

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.