Blik for køn

Blik for køn

Kønsdiskurser - hate speech - queerteori
Af Ditte Campion
ISBN: 
9788772110592
Målgruppe: 
Ungdomsuddannelserne

2. udgave (2018)

Blik for køn er en lærebog, der handler om køn, og hvordan begrebet kan behandles danskfagligt ud fra den videnskabsteoretiske retning socialkonstruktivisme. Bogens didaktiske princip er øvelsesbaseret og går på tværs af danskfagets tre stofområder.

Levering 1-3 dage
Kr. 195,00
Medlemspris: Kr. 146,25 (gælder kun på ét eksemplar)
Alle priser er ekskl. moms

Beskrivelse

Yderligere info

Blik for køn – kønsdiskurser, hate speech, queerteori er en lærebog, der handler om køn, og hvordan begrebet kan behandles danskfagligt ud fra den videnskabsteoretiske retning socialkonstruktivisme. Teorien udfordrer elevernes forforståelse og åbner deres øjne for, at køn ikke blot handler om biologi, men udgør en kampplads for forhandlinger af identitet, magt og normalitet. Køn er en kompleks social og sproglig konstruktion.

Bogens didaktiske princip er øvelsesbaseret. Fra start til slut veksles der løbende mellem teoretisk introduktion og øvelser til implementering af teorien. Herigennem opbygger eleverne et fagligt, akademisk begrebsapparat, der sætter dem i stand til at analysere og diskutere problemstillinger vedrørende køn, seksualitet, identitet, sprog og magt. Øvelserne går på tværs af danskfagets tre stofområder og åbner op for interessante diskussioner i klassen. Fokus er på diskursanalyse, hate speech og queerteoretisk analysemetode.

Analysematerialet omfatter avis- og ugebladsartikler, reklamer, noveller, film, reality-tv, sangtekster, hjemmesider, memes, kunstfotos samt litterære kanontekster. Gennem arbejdet med teksterne trænes eleverne analytiske kompetencer og metodebevidsthed.

Via koblingen af hverdagstemaet køn og teoristof på universitetsniveau rammer eleverne hurtigt de højeste taksonomiske niveauer på en legende og lystbetonet måde. 

Bogen er velegnet som afsæt for tværfaglige samarbejder med samfundsfag, engelsk, historie, psykologi, mediefag, filosofi, billedkunst og biologi.

Se uddrag fra bogen.

ISBN: 
9788772110592
Antal sider: 
216
Årstal: 
2018
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX
EUD
Vægt: 
0.52