Brug litteraturhistorien (iBog®)

Brug litteraturhistorien (iBog®)

Af Mads Rangvid og Mimi Sørensen
ISBN: 
9788761665935
Målgruppe: 
stx og hf
hhx
htx
eux og eud

16 videoklip | 60 interaktive opgaver | 140 opgaver | 30 Primærtekster | 95 illustrationer | 200 ordforklaringer | 230 sider

Beskrivelse

Yderligere info

Med Brug litteraturhistorien får elever og kursister en klar og didaktisk gennemtænkt fremstilling af litteraturhistorien fra middelalderen til nutiden.

Det didaktiske mål i udgivelsen er at gøre litteraturhistorien konkret og nærværende. Og ikke mindst brugbar! Deraf titlen.

Anvendeligheden sikres på mange måder. Først og fremmest er udgivelsen opgavebaseret. Elever og kursister opfordres gennem de meget varierede opgavetyper til at reflektere og diskutere. De skal opbygge deres viden og forståelse ved at analysere tekster og billeder og ved at teste deres viden.

Fagets skriftlige dimension er tænkt med, idet udgivelsen indeholder en række skriveøvelser.

Endvidere er materialevalget uhyre varieret: billeder, fremstilling, tekster, citater, opgaver - og ofte overraskende sat sammen. På den måde bliver fremstillingen motiverende, og der appelleres til mange læringsstile.

Udgivelsen er nem at orientere sig i, fordi strukturen er ensartet. Hvert kapitel indledes med en opgave, der skal vække nysgerrrighed og engagement og det afsluttes med perspektivering og en (selv)test.

Brug litteraturhistorien er tematisk vinklet. Eksempelvis skaber temaer som selviscenesættelse og forfængelighed forbindelse mellem barokken og det univers eleven eller kursisten bevæger sig i.

Målgruppen er først og fremmest elever og kursister på hf, stx, hhx og htx.

 

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

ISBN: 
9788761665935
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag/Systime
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX
EUD