Cookie- og persondatapolitik

dansklf.dk ejes og drives af Dansklærerforeningens Hus A/S, CVR-nr. 27408761, Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg C.


Cookies

Ved at benytte dansklf.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til vores kunders behov og interesser. Cookies husker fx, hvad man har lagt i indkøbskurven, om man tidligere har besøgt siden, om man er logget ind, og hvilket sprog og valuta man gerne vil have hjemmesiden på.


Persondata

For at kunne handle på dansklf.dk skal du som minimum oplyse:

Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om de købte varer i fem år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvis du opretter et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os om det.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dansklærerforeningens Hus via e-mail dansklf@dansklf.dk

Persondatapolitik
I henhold til EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018, er vi forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Læs mere i vores Persondatapolitik herunder.


Persondatapolitik

Persondatapolitik Dansklærerforeningens Hus A/S

Denne politik om behandling af personoplysninger (”Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Dansklærerforeningens Hus A/S indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos Dansklærerforeningens forlag A/S, indmeldelse i Dansklærerforeningen eller indgåelse af forfatter- og illustratorkontrakt. Derudover gælder den for personoplysninger, som afgives i forbindelse med ansøgning om ansættelse i Dansklærerforeningens Forlag A/S eller Dansklærerforeningens Hus A/S.

Dansklærerforeningens Hus A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Dansklærerforeningen Hus A/S
Rathsacksvej 7
DK-1862 Frederiksberg C.
Telefon: 33 79 00 10
E-mail: persondata@dansklf.dk
CVR-nr.: 27 40 87 61

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål samt retsgrundlaget for behandlingen


1. Håndtering af personoplysninger ved brug af Dansklærerforeningens webshop

Formålet for indsamling af persondata er, at vi kan levere de produkter, som du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig med relevant information om din ordre hos os.

Oplysninger om dine køb indsamles ligeledes for at kunne overholde relevant lovgivning vedrørende bogføring og regnskab. Vi indsamler de oplysninger, du selv afgiver, når du handler hos Dansklærerforeningens forlag A/S, som er:

 • E-mail
 • Fulde navn
 • Potentiel information om arbejdsplads
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Betalingsmetode
 • Leveringsønsker

Personoplysninger givet i forbindelse med køb hos Dansklærerforeningens Forlag A/S er indtastet af kunden direkte på vores hjemmeside i forbindelse med købet.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, c og f.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang, hvor oplysningerne er registreret jf. bogføringsloven § 10.

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS, der forestår leveringen af de købte varer til dig samt til Godshotel, som står for at pakke varerne til dig. Både GLS og Godshotellet er i denne forbindelse særskilt dataansvarlige.

2. Håndtering af personoplysninger ved indmeldelse i Dansklærerforeningen

Formålet er, at vi kan opfylde medlemsbetingelserne, som du har ret til ved din indmeldelse. Oplysningerne der gives ved dit medlemskab bruges til at sende medlemsblade og nyhedsbreve ud. Derudover bruges de til kontingentopkrævning, til eventuelle køb via Dansklærerforeningens webshop, og registrering og fakturering ved kursusdeltagelse, samt andre aktiviteter udført af Dansklærerforeningens Hus A/S.

De oplysninger du giver, når du melder dig ind i Dansklærerforeningen, og når du opdaterer din profil er:

 • E-mail
 • Fulde navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Information om arbejdsplads

Oplysningerne indtastes på vores hjemmeside www.dansklf.dk eller på tilmeldingsblanket for eksempel i forbindelse med messer eller kurser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens artikel 6 stk.  1 b.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang, hvor oplysningerne er registreret, jf. bogføringsloven § 10.

Oplysninger om dit navn, adresse og medlemsnummer videresendes til Bladkompagniet til at udsende vores medlemsblade Dansk og Dansknoter. Det er Bladkompagniet der står for distribution af bladene. Bladkompagniet er i dette tilfælde særskilt dataansvarlig.

3. Håndtering af personoplysninger ved indgåelse af forfatter-, illustrator-, konsulent- eller oplægsholderkontrakt med Dansklærerforeningens Forlag A/S og Dansklærerforeningens Hus A/S

Formålet er, at vi kan opfylde de aftalte betingelser, som vi indgår overfor vores forfattere, illustratorer, konsulenter og oplægsholdere.

De oplysninger du giver til udarbejdelse af forfatter-, illustrator- og oplægsholderkontrakt er:

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Bankoplysninger

Oplysningerne opbevares digitalt samt i hardcopy i aflåst arkivskab som supplement til den underskrevne kontrakt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, b og c samt for CPR nummer databeskyttelseslovens §11, stk. 2, nr. 1, jf. forordningens artikel 6, stk. 1 c.

4. Håndtering af personoplysninger ved jobansøgning hos Dansklærerforeningens Hus A/S og Dansklærerforeningens Forlag A/S

Formålet er, at modtage ansøgninger med henblik på at besætte ledige stillinger hos Dansklærerforeningen og Dansklærerforeningens Hus A/S.

Vi vil behandle de oplysninger, som kandidaten har udfyldt i sin ansøgning, hvilket typisk er:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Tidligere og nuværende arbejdsplads

Persondataoplysningerne stammer fra informationer sendt per e-mail fra ansøger til job@dansklf.dk. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 b.

Vi opbevarer dine personoplysninger i højst 6 måneder efter ansættelsesprocessen er afsluttet.

5. Håndtering af personoplysninger ved tilmelding til kursusaktivitet af holdt af Dansklærerforeningens Hus A/S

Formålet er, at vi kan opfylde de aftalte betingelser, vi indgår overfor vores kursister.

Vi vil behandle de oplysninger, som kursisten udfylder ved kursustilmelding, som er:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Eventuelt anden oplyst faktureringsadresse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 b og c. Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang, hvor oplysningerne er registreret jf. bogføringslovens § 10.

Oplysningerne der gives i forbindelse med kursustilmeldingen indsamles via Conference Manager kursussystem.

6. Persondata til eksterne leverandører

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse er blandt andet beskrevet i ovenstående. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behand-ling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du tage kontakt til Dansklærerforeningens Hus A/S.

7. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har til enhver tid ret til at anmode os om oplysning om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og hvilket formål registreringen tjener. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til persondata@dansklf.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

8. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du bliver opmærksom på, at der er en fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være ved henvendelse.

9. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

10. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til kun at bestå af opbevaring. For eksempel hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.

11. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

12. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Dette skal ske uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Dine  oplysninger overføres ikke til lande udenfor  EU/EØS, uden at vi sikrer os at dine oplysninger behandles efter de samme regler som indenfor EU. 


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi be-handler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk/kontakt/.

Dokumentoplysning

Dette er version 1.2 af Dansklærerforeningens Hus A/S persondatapolitik skrevet i januar 2022.