DANSK 2018

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2018:
Nr. 1: Litteraturundervisning 
– Udkom 5. marts 2018
Nr. 2: Prøver og kurser – Udkom 10. juni 2018
Nr. 3: Børne- og ungdomslitteratur, IBBY– Udkom 8. oktober 2018 
Nr. 4: Nordisk – Udkom 10. december 2018


DANSK 4/2018 – Nordisk sprogligt fællesskab
Årets sidste nummer er viet til det nordiske. Vi går i kødet på alt fra vinderen af Nordisk Råds Litteraturpris for børn, Bardur, og den gamle Henrik Ibsen. Vi byder på besøg fra Færøerne og hvis du ikke kender til det forrygende projekt Atlantbib, så er chancen her nu. Og egentlig er det ikke så svært at tage livtag med, det der nabosprogsundervisning...
Læs DANSK 4/2018

 

DANSK 3/2018 – Børne- og ungdomslitteratur
I dette nummer af DANSK banker et hjerte for børnelitteraturen. Som så mange gange før er årets tredje nummer af DANSK blevet til i tæt parløb med Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark, der er et forum for alle, der interesserer sig for børnelitteratur. Det har givet et spændende blad, der byder på debat om litteraturens vilkår og de vilkår litteraturen skaber. Der er tekster om bøger og ikke mindst tekster om, hvordan vi, der interesserer os for formidling af børne- og ungdomslitteraturen, kan gribe arbejdet an. Og hvad hjertet er fuldt af, løber pennen jo som bekendt over med.
Læs DANSK 3/2018

 


DANSK 2/2018 – Prøver og kurser
Dette nummer er viet til en undersøgelse af de to begreber prøver og evalueringer, der nok er i familie, men alligevel har en noget forskellige klang. I dette nummer prøver vi begreberne af. Vi går i kødet på alt fra prøvevejledningen til lærervejledningen, og så bringer vi det hele i balance med en artikel af professor Lene Tanggaard, der tager begreberne tillidskapital og præstationskultur under behandling. Derudover over kan I også glæde jer til et smukt essay om litteratur og leg, skrevet til lejligheden af forfatter Dy Plambeck.
Læs DANSK 2/2018

 


DANSK 1/2018 – Litteraturundervisning
I årets første nummer af DANSK folder vi arbejdet med mundtlighed i danskundervisningen ud i relation til dannelsestanker, faglige mål og undervisningsforslag. Dygtige og engagerede folk i og omkring danskfaget har bidraget med interessante, nye og anderledes perspektiver på mundtlig dansk.
Læs DANSK 1/2018