DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansk Noter kan tilbyde peer review på artikler, hvis det ønskes.

DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.

DANSKNOTER 1/2017
Årets første nummer af Dansknoter handler om dansk kolonialisme, og hvorfor det er vigtigt at integrere dansk kolonihistorie i sin danskundervisning.


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2017:
Nr. 1: Danmark som kolonimagt – Udkommer 26. marts 2017 - NY DATO!
Nr. 2: Teknologi – Udkommer 15. juni 2017
Nr. 3: Ytringsfrihed/De forbudte tekster – Udkommer 17. september 2017
Nr. 4: Årskursus – Udkommer 10. december 2017