Dansk på ny (Læreplan 2017 – iBog®)

Dansk på ny (Læreplan 2017 – iBog®)

Af Michael Balle Jensen, Christian Schumacher, Maria Katrine Lindequist, Anette Hauge Nielsen, Julie Baden Korch-Frandsen, Brith Dalgaard Nielsen, Karin Jeppesen
ISBN: 
9788761688972
Målgruppe: 
stx
hf
hhx
htx
eux
EUD

Introgrundbog til danskfaget.
17 videoklip | 34 primærtekster | 100 illustrationer | 105 opgaver | 180 ordforklaringer | 400 sider

Beskrivelse

Yderligere info

Eleverne møder i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, hf eller en erhvervsuddannelse et nyt og anderledes danskfag. Denne grundbog er deres guide i grundforløbet og resten af 1.g på stx, hhx og htx, i 1. hf eller i GF1 på eud.

Med Dansk på ny får eleven opbygget et danskfagligt fundament, der kan bygges videre på i løbet af den fortsatte danskundervisning. Desuden ønsker denne iBog® at bidrage til, at danskfaget opleves som et aktuelt, sjovt, interessant og varieret fag. Introduktioner skrevet i øjenhøjde med eleverne, forskellige opgavetyper og aktiverende arbejdsformer bidrager hertil.

Udgivelsen henvender sig til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt eud/eux og er opdateret til gymnasiereformen 2017.

ISBN: 
9788761688972
Årstal: 
0
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag/Systime
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX
EUD