Inspiration til danskundervisning

Når du skal tilrettelægge din undervisning, har du ikke blot brug for undervisningsmaterialer. Også vinkler på undervisningen, andres erfaringer og fagligt stof der supplerer udgivelserne er med til at nuancere og kvalificere undervisningen.

Dansklærerforeningen formidler undervisningsforløb, faglige artikler, ekstramateriale til vores bøger, anmeldelser, nyheder og andre danskfaglige informationer.


GRUNDSKOLE:
Danskfagets områder

Undervisningsforløb 

Faglige artikler

Prøver

Værd at vide
 

UNGDOMSUDDANNELSE:
Faglige artikler

Undervisningsforløb 

Værd at vide


LÆRERUDDANNELSE:
Danskfagets områder 

Faglige artikler

Eksempler på opgaver

Undervisningsforløb 

Værd at vide

 


Printer eller downloader
Hvis du printer eller downloader fra dansklf.dk til undervisningsbrug skal dette indberettes til Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen med Copydan.