Bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus

Bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus A/S består af fem medlemmer, hvoraf tre er valgt af og blandt Dansklærerforeningens repræsentantmedlemmer, og to er professionelle bestyrelsesmedlemmer.

Denne sammensætning sikrer at bestyrelsens samlede kompetencer dækker Husets samlede interesser.


I bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus sidder:

Formand
Jens Raahauge

Tlf.: 25 42 18 45
jra@dansklf.dk

Mette Clausen
rgmc@roskilde-gym.dk
Lene Reichstein Lund
Tlf.: 72 66 50 51
lrlu@ucsyd.dk

Pernille Marott
Tlf.: 28 88 13 17
pernille@marottk.com
Hans Fog
Tlf.: 40 76 02 50
hfg@forenede.dk