Bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus

Bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus A/S består af fem medlemmer, hvoraf tre er valgt af og blandt Dansklærerforeningens repræsentantmedlemmer, og to er professionelle bestyrelsesmedlemmer.

Denne sammensætning sikrer at bestyrelsens samlede kompetencer dækker Husets samlede interesser.


I bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus sidder:

Formand
Jens Raahauge

Tlf.: 25 42 18 45
jra@dansklf.dk

Mette Clausen
mcl@dansklf.dk
Mischa Sloth Carlsen
Tlf.: 28 72 32 68
msc@aurehoej-gym.dk

Pernille Marott
Tlf.: 28 88 13 17
pma@dansklf.dk
Tine Weppler
Tlf.: 21 19 29 19
twe@dansklf.dk