Bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus

Bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus A/S består af fem medlemmer, hvoraf tre er valgt af og blandt Dansklærerforeningens repræsentantmedlemmer, og to er professionelle bestyrelsesmedlemmer.

Denne sammensætning sikrer at bestyrelsens samlede kompetencer dækker Husets samlede interesser.


I bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus sidder:

Formand
Jens Raahauge

Tlf.: 25 42 18 45
jra@dansklf.dk

Mette Clausen
​Tlf.: 22 51 81 06
mcl@dansklf.dk
Søren Eriksen
Helgesvej 96
4160 Herlufmagle
Tlf: 28572150
ser@dansklf.dk 

Pernille Marott
Tlf.: 28 88 13 17
pma@dansklf.dk
Tine Weppler
Tlf.: 21 19 29 19
twe@dansklf.dk