Bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus

Bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus A/S består af fem medlemmer, hvoraf tre er valgt af og blandt Dansklærerforeningens repræsentantmedlemmer, og to er professionelle bestyrelsesmedlemmer.

Denne sammensætning sikrer at bestyrelsens samlede kompetencer dækker Husets samlede interesser.


I bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus sidder:

Formand
Søren Eriksen

Helgesvej 96
4160 Herlufmagle
Tlf: 28572150
ser@dansklf.dk 
Næstformand
Pernille Marott

Tlf.: 28 88 13 17
pma@dansklf.dk

Torben Mundbjerg
Mosevej 11A
4130 Viby
Tlf.: 50 48 24 47
tomu@kp.dk

Mette Clausen
Jernbane allé 46
3060 Espergærde
​Tlf.: 22 51 81 06
mcl@dansklf.dk

Tine Weppler
Tlf.: 21 19 29 19
twe@dansklf.dk