Bestyrelser

Fællesbestyrelsen
Dansklærerforeningens fællesbestyrelse består af formændene for hver af foreningens fire sektioner, Folkeskolen, Stx og hf, Hhx, htx, eux og eud, Læreruddannelsen, og en formand som er valgt af repræsentantskabet. Fællesbestyrelsen har fokus på Dansklærerforeningens fælles interesser i forhold til omverdenen og internt i foreningen.

I Dansklærerforeningens fællesbestyrelse sidder:

Formand for Fællesbestyrelsen
Torben Mundbjerg

Christian II’s Allé 12
2300 København S.
Tlf.: 50 48 24 47
tomu@kp.dk

Formand for folkeskolesektionen
Marie Elmegaard

Kullinggade 38
5700 Svendborg
Tlf.: 40 98 82 79
mep@dansklf.dk

Formand for sektionen for stx og hf
Birgitte Darger
Nørre Side Allé 2, 3.th.
2200 København N
Tlf.: 22 91 46 73 
birgitte.darger@gmail.com
Formand for sektionen for hhx, htx, eux, eud
Gitte Lautrup

Udsigten 11, Uggelhuse
8900 Randers
Tlf.: 27 12 24 05
gl@tradium.dk

Formand for sektionen for læreruddannelse
Lars Stubbe Arndal
Allegade 15
4690 Haslev
Tlf.: 
41 29 64 68
lar@dansklf.dk


De enkelte sektioners bestyrelser:

Grundskolen
Stx og hf
Hhx, htx, eux og eud
Læreruddannelse