Dansklærerforeningens Hus A/S

Dansklærerforeningens Hus A/S er ejet af Dansklærerforeningen. Husets varetager foreningens daglige drift herunder understøtter og markedsføre Dansklærerforeningens udvikling og aktiviteter eksempelvis med at afvikle kurser, stå for medlemskontakt og bistår med faglig og politisk rådgivning. 

Dansklærerforeningens Hus A/S driver også Dansklærerforeningens Forlag, som udgiver danskfaglige undervisningsmidler til grundskolen og ungdomsuddannelserne.