Dansklærerforeningens Hus A/S

Dansklærerforeningens Hus A/S er ejet af Dansklærerforeningen. Husets vigtigste opgave er at varetage foreningens daglige forretning, drift og ledelse.

Huset skal udvikle, understøtte og synliggøre Dansklærerforeningens idéer og aktiviteter. I den praktiske hverdag betyder det at Huset driver Dansklærerforeningens Forlag, arrangerer kurser, står for medlemskontakt, har ansvar for marketing og bistår med faglig og politisk rådgivning.

Dansklærerforeningens Hus løser også administrative opgaver for andre faglige foreninger og interesseorganisationer.


Læs Huset historie.