Foreningen formelt set

Generalforsamling
Generalforsamlingen er Dansklærerforeningens øverste besluttende organ. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen som finder sted hvert år i marts eller april.

I dagligdagen er det uddelegeret til foreningens fællesbestyrelse at varetage foreningens overordnede og fælles interesser.

Dansklærerforeningen fælles generalforsamling bliver afholdt den 8. maj 2021 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes virtuelt.
Se dagsorden.

Med henvisning til punkt 4 kan det oplyses, at der ikke er indkommet forslag til behandling.

Se årsberetning 2020.

Tilmelding til dansklf@dansklf.dk senest mandag den 3. maj med information om på hvilken e-mail, som link til generalforsamlingen bedes sendt til. Link til mødet udsendes lørdag den 8. maj kl. 9.
 

Se referat af generalforsamling, bestyrelsens årsberetning samt vedtægter herunder:

Referat
Referat af Dansklærerforeningens generalforsamling april 2020

Vedtægter
Vedtægter for Dansklærerforeningen maj 2012