Foreningen formelt set

Generalforsamling
Generalforsamlingen er Dansklærerforeningens øverste besluttende organ. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen som finder sted hvert år i marts eller april.

I dagligdagen er det uddelegeret til foreningens fællesbestyrelse at varetage foreningens overordnede og fælles interesser.

Dansklærerforeningen fælles generalforsamling blev afholdt lørdag den 7. april 2018, Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Århus C. 
Se referat

 

Se referat af generalforsamling, bestyrelsens årsberetning samt vedtægter herunder:

Referat
Referat af Dansklærerforeningens generalforsamling april 2018

Årsberetning
Fællesbestyrelsens årsberetning 2017

Årsrapport
Dansklærerforeningens årsrapport 2017

Vedtægter
Vedtægter for Dansklærerforeningen maj 2012