Foreningen formelt set

Generalforsamling
Generalforsamlingen er Dansklærerforeningens øverste besluttende organ. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen som finder sted hvert år i marts eller april.

I dagligdagen er det uddelegeret til foreningens fællesbestyrelse at varetage foreningens overordnede og fælles interesser.

Dansklærerforeningen fælles generalforsamling blev afholdt lørdag den 1. april 2017, i Dansklærerforeningens Hus på Frederikeberg C. Se referat nedenstående.


Se referat af generalforsamling, bestyrelsens årsberetning samt vedtægter herunder:

Referat
Referat af Dansklærerforeningens generalforsamling 1. april 2017

Årsberetning
Fællesbestyrelsens årsberetning 2017

Årsrapport
Dansklærerforeningens årsrapport 2016

Vedtægter
Vedtægter for Dansklærerforeningen maj 2012