Foreningen formelt set

Generalforsamling
Generalforsamlingen er Dansklærerforeningens øverste besluttende organ. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen som finder sted hvert år i marts eller april.

I dagligdagen er det uddelegeret til foreningens fællesbestyrelse at varetage foreningens overordnede og fælles interesser.

Dansklærerforeningen fælles generalforsamling blev afholdt den 25. april 2020 (Grundet Coronasituationen blev det afholdt virtuelt)
Se referat.

Se referat af generalforsamling, bestyrelsens årsberetning samt vedtægter herunder:

Referat
Referat af Dansklærerforeningens generalforsamling april 2020

Vedtægter
Vedtægter for Dansklærerforeningen maj 2012