Foreningen formelt set

Generalforsamling
Generalforsamlingen er Dansklærerforeningens øverste besluttende organ. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen som finder sted hvert år i marts eller april.

I dagligdagen er det uddelegeret til foreningens fællesbestyrelse at varetage foreningens overordnede og fælles interesser.

Dansklærerforeningen fælles generalforsamling blev afholdt lørdag den 27. april 2019, Comwell Kellers Park, Vejle.
Se referat.

Se referat af generalforsamling, bestyrelsens årsberetning samt vedtægter herunder:

Referat
Referat af Dansklærerforeningens generalforsamling april 2019

Årsberetning
Vi henviser til referatet fra Dansklærerforeningens generalforsamling april 2019

Årsrapport
Dansklærerforeningens årsrapport 2018

Vedtægter
Vedtægter for Dansklærerforeningen maj 2012