Kerneydelser

DANSKFAGET I BEVÆGELSE

Dansklærerforeningen vil arbejde for at faget og undervisningen bevæger sig i takt med tiden og møder de udfordringer, som dansklærerne oplever i deres hverdag. Vi fokuserer på disse fire kerneydelser:

Inspiration og viden
Du kan altid få ny viden og hente inspiration til din undervisning på dansklf.dk. Vi udgiver skøn- og faglitteratur til undervisning i alle skoleformer, og som medlem af foreningen kan du købe nye udgivelser til en stærkt reduceret pris.
Vi udvikler undervisningsforløb og tilbyder kortere kurser, medlemsmøder samt faglige aktiviteter med forfattere, undervisere og forskere. Som medlem modtager du nogle af disse tilbud gratis, og på de øvrige får du rabat. Se hvad vi tilbyder til:

Se oversigt over alle aktiviteter og kurser.


Dialog og netværk
Dialog på tværs af faget og skolesystemet sikrer en nuanceret, faglig og levende debat. Det giver dig mulighed for hele tiden at holde dig orienteret om fagets seneste udvikling og nye udgivelser til bestemte formål.
Vi vil skabe en tæt kontakt mellem vores medlemmer og skabe forum for dialog mellem dansklærere over hele landet. Via Facebook.com/dansklf kan du udveksle erfaringer og ideer med andre kollegaer samt dele synspunkter der vedrører undervisningen i dansk på alle niveauer. Vi sørger for at give rum for dialog ved faglige konferencer og seminarer, og du kan altid kontakte Dansklærerforeningens Hus via mail dansklf@dansklf.dk og få kompetent rådgivning hos vores danskfaglige konsulent eller ved kontakt til et bestyrelsesmedlem.


Indflydelse
Som medlem af Dansklærerforeningen er du med til at styrke dansklærernes indflydelse i de mere end 40 politiske og kulturelle nævn, udvalg og andre fora hvor vi er repræsenteret for at sætte danskfaget på dagsordenen og pleje vores medlemmers interesser. Vi arbejder kontinuerligt på at spille en synlig og aktiv rolle i samspil med medier, nævn, udvalg og undervisningsinstitutioner. Vi arbejder for en nuanceret debat der bygger på vores medlemmers faglige ekspertise og undervisningsmæssige erfaringer.


Kontinuitet og helhed
En af vores særlige styrker er at vi samler dansklærere fra grundskoleniveau til de videregående uddannelser. Vi arbejder med faget på alle niveauer og binder faget sammen. Vi sikrer kontinuitet og helhed. Som medlem er vejen til indflydelse kort. Du kontakter din bestyrelse der tager emner op og vender spørgsmål. Du er også med til at vælge hvem der skal sidde i bestyrelsen, ligesom du kan vælge at stille op for at få en central plads i det faglige arbejde.
Du kan melde dig ind i Dansklærerforeningen under Bliv medlem.