Ledelse

Det er ledelsens opgave at udvikle Husets virksomhed og varetage Dansklærerforeningens interesser, jf. den til hver en tid besluttede strategi og opstillede mål.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de overordnede linjer i Dansklærerforeningen eller Dansklærerforeningens Hus.

Morten Stig Andersen
Administrerende direktør, Dansklærerforeningens Hus
msa@dansklf.dk
Tlf. 33 27 60 74
Mobil 61 78 80 00