Organisation

En forening for alle dansklærere
Dansklærerforeningen repræsenterer dansklærere i alle skole- og uddannelsesformer, lærerstuderende, danskstuderende og alle der er interesseret i danskfaget og gerne vil holde sig ajour med fagets udvikling.

En fællesbestyrelse og fire sektioner
Dansklærerforeningen er bygget op med en fællesbestyrelse og fire sektioner der repræsenterer lærere i grundskolen, stx, hf, hhx, htx, EUD samt undervisere på læreruddannelsen. Hver sektion har en bestyrelse som arbejder for sine medlemmers mere specifikke interesser, og foreningens fællesbestyrelse varetager de samlede interesser.

Repræsentantskabet
Alle valgte medlemmer af Dansklærerforeningen udgør et repræsentantskab som mødes to gange om året. Repræsentantskabet beslutter de overordnede faglige indsatsområder.

Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen som mødes en gang om året. Her besluttes foreningens formål og organisation.
Læs om generalforsamlingen.