Presserum

Et åbent forhold til pressen
Dansklærerforeningen anser presse og medier som centrale samarbejdspartnere i arbejdet for at give dansklærerne en stemme i den offentlige debat og i arbejdet for at give et retvisende billede af foreningen i medierne.

Her på siderne kan du finde kontaktinformationer til talspersoner i Dansklærerforeningen og Dansklærerforeningens Hus og læse pressemeddelelser udsendt af Dansklærerforeningen.

Omtale af og udtalelser fra Dansklærerforeningen i medierne finder du under menupunktet nyheder.

Vi udtaler os og bidrager med information om alt vedrørende danskfaget, danskfaglige undervisningsmidler og fagpolitik i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på læreruddannelsen.

Du er altid velkommen til at henvende dig, så hjælper vi dig med baggrundsviden og information om relevante talspersoner.