Presse – Kontaktpersoner

Et åbent forhold til pressen
Dansklærerforeningen anser presse og medier som centrale samarbejdspartnere i arbejdet for at give dansklærerne en stemme i den offentlige debat og i arbejdet for at give et retvisende billede af foreningen i medierne. Vi udtaler os og bidrager med information om alt vedrørende danskfaget, danskfaglige undervisningsmidler og fagpolitik i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på læreruddannelsen.

Du er altid velkommen til at henvende dig, så hjælper vi dig med baggrundsviden og information om relevante talspersoner.

Kontaktinformationer til talspersoner i Dansklærerforeningen og Dansklærerforeningens Hus:

Formand for Fællesbestyrelsen
Maren Pilgaard

Haraldsgade 95
2100 København Ø
Tlf.: 21 68 98 02
mp@falko.dk

maren pilgaard – lektor, dansk & samfundsfag – Falkonergårdens ...

Formand for bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus
Søren Eriksen

Helgesvej 96
4160 Herlufmagle
Tlf: 28572150
ser@dansklf.dk 

Formand for Folkeskolesektionen
Katja Gottlieb

Ydunsvej 12G
3000 Helsingør
Tlf.: 30710257
kgo@dansklf.dk

Formand for sektionen for stx og hf
Mischa Sloth Carlsen
Fælledvej 14D, 1.
2200 København N
Tlf.: 28723268
msc@aurehoej-gym.dk
Formand for sektionen for hhx, htx, eux, eud
Ditte Timmermann

Søvejen 20a, Blegind
8362 Hørning
Tlf.: 60 77 73 04
det@aarhustech.dk

Formand for sektionen for læreruddannelsen
Lars Stubbe Arndal

Allegade 15
4690 Haslev
Tlf.: 41 29 64 68
lar@dansklf.dk / laar@phmetropol.dk