Kontaktpersoner – presse

Formand for Fællesbestyrelsen
Torben Mundbjerg

Christian II’s Allé 12
2300 København S.
Tlf.: 50 48 24 47
tomu@kp.dk

Formand for bestyrelsen for Dansklærerforeningens Hus
Jens Raahauge

Bjerget, Ørestad Boulevard 55A, 4, 405
2300 København S.
Tlf.: 25 42 18 45
jra@dansklf.dk

Formand for Folkeskolesektionen
Marie Elmegaard

Kullinggade 38
5700 Svendborg
Tlf.: 40 98 82 79
mep@dansklf.dk

 Formand for sektionen for stx og hf
 Birgitte Darger
 Nørre Side Allé 2, 3.th.
 2200 København N
Tlf.: 22 91 46 73 
 birgitte.darger@gmail.com
 
Formand for sektionen for hhx, htx, eux, eud
Gitte Lautrup

Udsigten 11, Uggelhuse
8900 Randers
Tlf.: 27 12 24 05
gl@tradium.dk

Formand for sektionen for læreruddannelsen
Lars Stubbe Arndal

Allegade 15
4690 Haslev
Tlf.: 41 29 64 68
lar@dansklf.dk / laar@phmetropol.dk