Ellen Krogh modtager Tankestregen 2013

Dansklærerforeningens pris, Tankestregen, gives denne gang til professor Ellen Krogh for hendes store arbejde med skriftlighed i undervisningen fra folkeskolen til de gymnasiale uddannelser. 

”I år er det tredje gang at vi overrækker Tankestregen til et menneske som har betydet noget ganske særligt for danskfaget og dets udvikling. Steffen Brandt og Helle Helle har tidligere modtaget prisen for deres tekster som vi flittigt bruger i vores undervisning. I år har vi besluttet at sætte fokus på en anden danskfaglig dimension. Prisen går til professor Ellen Krogh for hendes insisterende arbejde med skriftlighed. Hun har, om nogen, kæmpet for at skrivning i skolen ikke kun bliver skrivning i de ”skolske” genrer og former, men også gerne skal rumme refleksion og skriveinteresse,” sagde Dansklærerforeningens formand, Jørgen Larsen, da han i går overrakte årets Tankestreg i forbindelse med Dansklærerforeningens konference ”Digital dannelse – digitalt danskfag” på Visit Carlsberg i Valby.

"At modtage en pris fra Dansklærerforeningen betyder noget helt særligt for mig. Dansklærerforeningen har spillet en stor rolle i mit liv. Det frivillige arbejde og det stærke fagpolitiske engagement der prægede foreningsarbejdet da jeg i sin tid sad i foreningens bestyrelse, har lært mig meget. Vi arbejdede for kvalitet og professionalisme i danskfaget, og selv om betingelserne har ændret sig, er det værdier der den dag i dag stadig kendetegner foreningen," sagde Ellen Krogh ved overrækkelsen. Læs hele Ellen Kroghs takketale.

Ellen Krogh er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet hvor hendes forskningsområder er Fagdidaktik, Danskfagets didaktik, Skriveforskning samt Pædagogisk evaluering/portfolioevaluering. Hendes forskningsarbejde har haft stærkt fokus på hvad der skrives, men også i høj grad på hvordan der skrives – og ikke mindst hvorfor!

Ellens Kroghs tilknytning til Dansklærerforeningen tæller blandt andet et formandskab for Gymnasiesektionen – FFS fraktionen, som den hed dengang – fra 1983 til 88. Hun er desuden forfatter til en lang række udgivelser om skriftlighed og danskfaget i det hele taget, flere af disse er udkommet på Dansklærerforeningens forlag.


Om Tankestregen
Tankestregen blev indstiftet i 2010 i anledning af Dansklærerforeningens 125 års jubilæum. Kandidaterne udvælges af foreningens bestyrelse og kan tildeles:

  • en der har haft særlig betydning for udvikling af og/eller udbredelse af viden og bevidsthed om det danske sprog
  • en der har betydet noget for udvikling af faget
  • en forfatter
  • en kulturinstitution
  • en der har betydet noget særligt for Dansklærerforeningen. 

Tankestregen 2010 gik til sangeren, sangskriveren og forfatteren Steffen Brandt og i 2011 til forfatter Helle Helle. Med prisen følger 10.000 kr. og en kobberskulptur på 25 cm af Dansklærerforeningens logo, som består af et komma og et punktum der hviler på en tankestreg.