Samarbejdspartnere

Vi samarbejder om et levende danskfag
En af vores kerneaktiviteter er at øve indflydelse på dagsordenen for undervisning i dansk. Vi yder faglige bidrag i mange politiske og kulturelle sammenhænge.

Som medlem er du med til at sikre og styrke dansklærernes indflydelse i de mere end 40 politiske og kulturelle nævn, udvalg og andre fora hvor Dansklærerforeningen er repræsenteret.

Vi bestræber os på at være synlige og spille en aktiv rolle i alle de sammenhænge vi indgår i. Vi bidrager til at nuancere debatten med udgangspunkt i vores medlemmers faglige ekspertise og undervisningsmæssige erfaringer.


Nævn og udvalg

Dansk Sprognævn
Dansk Sprognævn følger sprogets udvikling ved fx at registrere nye ord, de fastlægger den danske retskrivning og redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog. Dansk Sprognævn svarer på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug. Desuden har nævnet sammen med Dansk Sprog- og Litteraturselskab www.sproget.dk.

Dansklærerforeningen har to medlemmer i Dansk Sprognævns repræsentantskab.
www.dns.dk 


Ja til sprog
Sprognetværk for alle som ønsker at fremme sprog i Danmark og sikre at Danmark ikke taber terræn på fremmedsprogsområdet.
www.jatilsprog.dk


Literaturhaus
Mødested for litterært interesserede, kunstnere og forfattere. Danmarks første litteraturhus.
www.literaturhaus.dk


Nationalt Videncenter for Læsning
Nationalt Videncenter for Læsning er forskningsbaseret og laver projekter for grund-, efter- og videreuddannelse af lærere, udvikling af praksisfelter og har tæt kontakt til en række CVU’er og universiteter. Centrets mål er at styrke sammenhæng mellem undervisning, evaluering og forskning på læseområdet. Dansklærerforeningen er repræsenteret i videncentrets følgegruppe.
www.videnomlaesning.dk


Nordspråk
Nordspråk er et samarbejdsorgan for faglige foreninger i Norden som – gennem kursusvirksomhed – arbejder for at give lærere og derigennem elever adgang til et nordisk sprog- og kulturfællesskab og bidrage til at fastholde og styrke fællesskabet.

Dansklærerforeningen har fire repræsentanter i Nordspråks arbejdsgruppe.
www.nordsprak.com


Støttemedlemskab af Dansk PEN
Dansk PEN er en afdeling af Internationalt PEN, der er en verdensomspændende organisation af skribenter der kæmper for det frie ord.
www.danskpen.dk


Tænketanken Sophia
Tænketanken Sophia er en tænketank for pædagogik og dannelse og arbejder bl.a. for at kvalificere det skole- og uddannelsespolitiske beslutningsgrundlag og synet på pædagogik og dannelse, børns og unges udvikling, undervisning og uddannelse.

Dansklærerforeningen har et medlem i bestyrelsen.
www.sophia-tt.org 


UNICEF 
Dansklærerforeningens bestyrelsesmedlemmer er aktive i mange sammenhænge, der strækker sig ud over selve arbejdet i Dansklærerforeningen. Bl.a. har Jens Raahauge i en årrække været medlem af UNICEF Danmarks bestyrelse. Vi er stolte af, at Jens netop (april 2018) er blevet genvalgt til dette vigtige arbejde. Børns rettigheder er noget af det, der altid har ligget Jens Raahauge på sinde, og UNICEFs rettighedsskolekoncept, der gør børnerettighederne i FN’s Børnekonvention til en integreret del af danske skoleelevers hverdag, er noget af det, han har haft særlig fokus på de seneste år. Jens Raahauge fortætter nu arbejdet med at udbrede UNICEFs rettighedsskolekonceptet. Det ønsker vi både Jens, UNICEF og ikke mindst skolerne stort tillykke med.