Samarbejdspartnere

Vi samarbejder om et levende danskfag
En af vores kerneaktiviteter er at øve indflydelse på dagsordenen for undervisning i dansk. Vi yder faglige bidrag i mange politiske og kulturelle sammenhænge.

Som medlem er du med til at sikre og styrke dansklærernes indflydelse i de mere end 40 politiske og kulturelle nævn, udvalg og andre fora hvor Dansklærerforeningen er repræsenteret.

Vi bestræber os på at være synlige og spille en aktiv rolle i alle de sammenhænge vi indgår i.  Vi bidrager til at nuancere debatten med udgangspunkt i vores medlemmers faglige ekspertise og undervisningsmæssige erfaringer.

Se mere under Nævn og Udvalg.