Nævn og udvalg

Dansk Sprognævn
Dansk Sprognævn følger sprogets udvikling ved fx at registrere nye ord, de fastlægger den danske retskrivning og redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog. Dansk Sprognævn svarer på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug. Desuden har nævnet sammen med Dansk Sprog- og Litteraturselskab www.sproget.dk.

Dansklærerforeningen har to medlemmer i Dansk Sprognævns repræsentantskab.
www.dns.dk


Ja til sprog
Sprognetværk for alle som ønsker at fremme sprog i Danmark og sikre at Danmark ikke taber terræn på fremmedsprogsområdet.
www.jatilsprog.dk


Literaturhaus
Mødested for litterært interesserede, kunstnere og forfattere. Danmarks første litteraturhus.
www.literaturhaus.dk


Nationalt Videncenter for Læsning
Nationalt Videncenter for Læsning er forskningsbaseret og laver projekter for grund-, efter- og videreuddannelse af lærere, udvikling af praksisfelter og har tæt kontakt til en række CVU’er og universiteter. Centrets mål er at styrke sammenhæng mellem undervisning, evaluering og forskning på læseområdet. Dansklærerforeningen er repræsenteret i videncentrets følgegruppe.
www.videnomlaesning.dk


Nordspråk
Nordspråk er et samarbejdsorgan for faglige foreninger i Norden som – gennem kursusvirksomhed – arbejder for at give lærere og derigennem elever adgang til et nordisk sprog- og kulturfællesskab og bidrage til at fastholde og styrke fællesskabet.

Dansklærerforeningen har fire repræsentanter i Nordspråks arbejdsgruppe.
www.nordsprak.com


Støttemedlemskab af Dansk PEN
Dansk PEN er en afdeling af Internationalt PEN, der er en verdensomspændende organisation af skribenter der kæmper for det frie ord.
www.danskpen.dk


Tænketanken Sophia
Tænketanken Sophia er en tænketank for pædagogik og dannelse og arbejder bl.a. for at kvalificere det skole- og uddannelsespolitiske beslutningsgrundlag og synet på pædagogik og dannelse, børns og unges udvikling, undervisning og uddannelse.

Dansklærerforeningen har et medlem i bestyrelsen.
www.sophia-tt.org