Dansklærerforeningen

DANSK 1 – Reviderede Fælles Mål

Årest første nummer hjælper dig på vej videre ind i faghæftet med en lang række artikler, der alle tager afsæt i den nye læseplan.

Dansknoter 1 – Læsning

Et gennemgående ønske i nummerets hele seks temaartikler er at bibringe kursister og elever lyst og støtte til at blive gode læsere via en tydelig og meningsfuld rammesætning.

Facebook

Selvfølgelig er vi på Facebook!

Samlet aktivitetskalender 2020

Dansklærerforeningen tilbyder mange spændende kurser, konferencer og seminarer i løbet af skoleåret.

Shop

Undervisningsmaterialer, faglitteratur, børne- og ungdomslitteratur, plakater, Læsefiduser og meget mere.