Om Dansklærerforeningen

Dansklærere på langs og tværs af danskfaget
Vi er en faglig forening for dansklærere der ønsker et fælles fagligt forum. Vi arbejder for gode danskfaglige aktiviteter, undervisningsmaterialer, efteruddannelse, inspiration, ideudveksling med ligesindede og indflydelse på politiske beslutninger der vedrører vores daglige arbejde. Alle der har interesse i danskfaget, kan blive medlem.

Medlemmer over hele landet i hele skolesystemet
Vores medlemmer er spredt over hele landet og i hele skolesystemet. Derfor er dele af vores aktiviteter målrettet til lærere i hhv.:

  • grundskolen
  • gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx)
  • erhvervsgrunduddannelser
  • læreruddannelsen.

Vores medlemmer fordeler sig på følgende måde:


Faget i centrum
Fællesnævneren for os der er medlemmer af foreningen, er at vi alle brænder for faget dansk, og at vi dyrker variation i undervisningen ved brug af forskellige medier og udtryksformer. Vi er ambitiøse og ønsker de bedst mulige rammer om undervisningen til gavn for lærere, elever, skoler og samfund.

Mange interesser
Undervisningen i dansk er et felt som vedrører de fleste, og som interesserer mange – også uden for skolesystemet. Derfor bestræber vi os også på en bred dialog med og tilgængelighed for ministerier, presse, politiske nævn, kulturelle udvalg, forældre og skoler. Se hvem vi samarbejder med.