DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansknoter kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes.
DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.


Dansknoter 1/2020 – Læsning
Dette nummer af Dansknoter handler om læsning, og et gennemgående ønske i nummerets hele seks temaartikler er at bibringe kursister og elever lyst og støtte til at blive gode læsere via en tydelig og meningsfuld rammesætning.

Læs Dansknoter 1/2020 NB! Vi har åbnet op for adgangen til Dansknoter for alle resten af skoleåret.

Læs lederen i Dansknoter 1/2020 (pdf)


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2020:

Nr. 1: Læsning – Udkommer 16. marts
Nr. 2: Sport – Udkommer 15. juni
Nr. 3: Vi lytter – Udkommer 14. september
Nr. 4: Årsmøde – Udkommer 7. december