DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansknoter kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes.

DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.

Dansknoter 3/2017 – SKAM
Dette nummer af Dansknoter undersøger SKAM som fænomen og genre, men også "skam" som ord og filosofisk begreb, undervejs med forslag til vinkler i undervisningen. For vi mener at serien er en gave til de unge og danskundervisningen.
Læs Dansknoter 3/2017TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2017:
Nr. 1: Danmark som kolonimagt – Udkom 26. marts 2017 (ny dato)
Nr. 2: Teknologi – Udkom 15. juni 2017
Nr. 3: Ytringsfrihed/De forbudte tekster til SKAM – Udkommer 17. september 2017
Nr. 4: Årskursus – Udkommer 10. december 2017