DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Bladet kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes. DANSKNOTER udgives af Dansklærerforeningen med støtte fra Bladpuljen. Bladets linje og sammensætningen af redaktionen sker i samarbejde mellem bestyrelserne for ungdomsuddannelserne. Bladets redaktion er frivillig og ulønnet og består af gymnasielærere.

Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer. 

Med et medlemskab af sektionen for stx & hf eller sektionen for hhx, htx, eux og eud får du gratis abonnement på DANSKNOTER.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.


Dansknoter 3/2021 – Sprognormer
Temaet i dette nummer er "Sprognormer". Med meget forskelligartede artikler, digte og billeder håber vi at der vil være mange forskellige muligheder for at tage sprognormerne, sprogtræningen og den sproglige diversitet op i danskundervisningen.

Læs Dansknoter 3/2021 

Læs lederen i Dansknoter 3/2021 (pdf)

Se oversigt over temaer i Dansknoter 2008-2020
 

 

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2021:
Nr. 1: Det nære, det intime
 – Udkom 15. marts
Nr. 2: Kanon genlæst – Udkom 14. juni
Nr. 3: Sprognormer – Udkom 13. september
Nr. 4: Årsmøde – Udkommer 6. december