DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansknoter kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes.
DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.

Dansknoter 4/2019: Virkelighedsopfattelser – Møder mellem menneske og teknologi
I årets sidste nummer har vi samlet artikler af mange af de oplægsholdere der på Dansklærerforeningens årsmøde øste af deres arbejde med virkelighedsopfattelser og forholdet mellem menneske og teknologi, samt en enkelt som ikke var med. Sidstnævnte er Niels Dalgaard som lægger ud med en række eksempler på science fiction-litteratur om invasiv teknologi i menneskekroppen.

Læs Dansknoter 4/2019 (NB! Man skal være logget ind som medlem) 

Læs lederen i Dansknoter 4/2019 (pdf)


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2019:
Nr. 1: Det syge samfund – Udkom 17. marts 2019
Nr. 2: Musik – Udkom 16. juni 2019
Nr. 3: Skriftlighed – Udkom 15. september 2019
Nr. 4: Årsmøde-kursus – Udkommer 8. december 2019