DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansknoter kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes.

DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.

Dansknoter 1/2018 - Velfærd
En ny statstype er ved at vokse frem, konkurrencestaten. Her får kunsten og dens repræsentanter en anden og mindre selvfølgelig funktion end i velfærdsstaten. Netop det forhold har i de senere år affødt en omfattende forskning i velfærd, temaet for dette nummer af Dansknoter.
Læs Dansknoter 1/2018


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2018:
Nr. 1: Velfærd – Udkom 19. marts 2018
Nr. 2: Værker – Udkommer 18. juni 2018
Nr. 3: Demokratiets diskurs – Udkommer 17. september 2018
Nr. 4: Årsmøde-kursus – Udkommer 10. december 2018