DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift–
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansknoter kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes.

DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.

Dansknoter 4/2018 – Årsmødekursus - Kulturmøder
Kulturmøder finder sted overalt – mellem nationaliteter, sprog, køn og generationer. Du kan se frem til mange forskellige kulturmøder i dette nummer af Dansknoter.

Læs Dansknoter 4/2018 (NB! Man skal være logget ind som medlem) 

Læs lederen til Dansknoter 4/2018 (pdf)


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2018:
Nr. 1: Velfærd – Udkom 19. marts 2018
Nr. 2: Værker – Udkom 18. juni 2018
Nr. 3: Demokratiets diskurs – Udkom17. september 2018
Nr. 4: Årsmøde-kursus – Udkom 10. december 2018


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2019:
Nr. 1: Det syge samfund – Udkommer 17. marts 2019
Nr. 2: Musik – Udkommer 16. juni 2019
Nr. 3: Skriftlighed – Udkommer 15. september 2019
Nr. 4: Årsmøde-kursus – Udkommer 8. december 2019