DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Bladet kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes. DANSKNOTER udgives af Dansklærerforeningen med støtte fra Bladpuljen. Bladets linje og sammensætningen af redaktionen sker i samarbejde mellem bestyrelserne for ungdomsuddannelserne. Bladets redaktion er frivillig og ulønnet og består af gymnasielærere.

Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer. 

Med et medlemskab af sektionen for stx & hf eller sektionen for hhx, htx, eux og eud får du gratis abonnement på DANSKNOTER.

NYT! Vi har åbnet for alle numre af vores medlemsblad DANSKNOTER resten af skoleåret.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.


Dansknoter 1/2021 – DET NÆRE, DET INTIME
Stoflighed og intimitetserfaringer præger kunsten og medierne i disse år. Tekster i alle medier beskriver hverdagsmærkede begivenheder som at få børn, flytte til og fra provinsen, vriste sig fri af en socialklasse, et køn eller en forælder, samtidig med at de ofte i et radikalt frisat formsprog sprænger de fleste realistiske rammer. Måske fordi disse tilstande nok er almindelige, men også er så vilde at de sprænger alle normer. Når vi læser teksterne, kan det intime og det nære i den nyeste litteratur ikke affærdiges som småskalatopik. Det er vilde, oprørske tider vi lever i, og dette nummer af Dansknoter bringer nogle af teksterne om dem.  

Læs Dansknoter 1/2021 

Læs lederen i Dansknoter 1/2021 (pdf)

Se oversigt over temaer i Dansknoter 2008-2020
 

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2021:
Nr. 1: Det nære, det intime
 – Udkom 15. marts
Nr. 2: Kanon genlæst – Udkommer 14. juni
Nr. 3: Sprognormer – Udkommer 13. september
Nr. 4: Årsmøde – Udkommer 6. december