DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansknoter kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes
DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.

Dansknoter 1/2019 – Det syge samfund
I årets første nummer af Dansknoter bringer vi artikler om hvordan psykisk ustabilitet bl.a. som resultat af samfundets krav til enkeltindividet kommer til udtryk i litteraturen – litteraturhistorisk set, i nyere litteratur og i et nutidigt og samfundsmæssigt perspektiv.

Læs Dansknoter 1/2019 (NB! Man skal være logget ind som medlem) 

Læs lederen i Dansknoter 1/2019 (pdf)


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2019:
Nr. 1: Det syge samfund – Udkommer 17. marts 2019
Nr. 2: Musik – Udkommer 16. juni 2019
Nr. 3: Skriftlighed – Udkommer 15. september 2019
Nr. 4: Årsmøde-kursus – Udkommer 8. december 2019