DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansknoter kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes.

DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.

Dansknoter 4/2017 - Årsmødet
Årsmødet kom vidt omkring, og det har vi prøvet at afspejle i dette nummer. Der er masser at kaste sig over, hvis man i undervisningen vil arbejde med nogle af de mest presserende problemstillinger mennesket slås med lige nu, og håbet er at danskfaget kan bidrage til at nuancere debatten og skabe handlekraft og -vilje hos både lærere og elever.
Læs Dansknoter 4/2017


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2018:
Nr. 1: Velfærd – Udkommer 19. marts 2018
Nr. 2: Værker – Udkommer 18. juni 2018
Nr. 3: Demokratiets diskurs – Udkommer 17. september 2018
Nr. 4: Årsmøde-kursus – Udkommer 10. december 2018