DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansknoter kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes.
DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.


Dansknoter 2/2020 – SPORT
I et år med aflysninger af store sportsbegivenheder kridter Dansknoter banen op og lader sommernummeret handle om sport. Sport og kropslige udfoldelser fylder ganske lidt i litteraturen og sikkert også i de fleste dansklæreres undervisningsbeskrivelser. Men sporten er overalt, vi dyrker den – aktivt eller fra sofaen – og i dette nummer vil man se at den altså er i litteraturen, i politikernes taler, i populære genrer som biografier og i vores hverdagssprog.
 

Læs Dansknoter 2/2020 NB! Vi har åbnet for adgangen til Dansknoter for alle resten af skoleåret.

Læs lederen i Dansknoter 2/2020 (pdf)


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2020:

Nr. 1: Læsning – Udkom 16. marts
Nr. 2: Sport – Udkom 15. juni
Nr. 3: Vi lytter – Udkommer 14. september
Nr. 4: Årsmøde – Udkommer 7. december