DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansknoter kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes.

DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.

Dansknoter 2/2017 – Teknologi
I dette nummer af Dansknoter er teknologi i fokus, men i lige så høj grad også menneskets brug af og forhold til teknologi. Artiklerne uddyber på hver deres måde temaet teknologi og menneske. Endvidere udforsker det den teknologiske udviklings mulighed for at kvalificere og nuancere danskfaget.


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2017:
Nr. 1: Danmark som kolonimagt – Udkom 26. marts 2017 (ny dato)
Nr. 2: Teknologi – Udkom 15. juni 2017
Nr. 3: Ytringsfrihed/De forbudte tekster til SKAM – Udkommer 17. september 2017
Nr. 4: Årskursus – Udkommer 10. december 2017