DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Dansknoter kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes.
DANSKNOTER udgives på Dansklærerforeningens Forlag med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.

Dansknoter 2/2019 – Musik
Lyrik og musik, poesi og rap, performance og litteratur – ord og lyd i sammenhæng, ofte i liveoptrædener, vinder frem i disse år i mange forskellige konstellationer og er oplagte at inddrage i undervisningen. Men hvordan analyserer vi disse nye hybrider, hvilke ord og begreber bruger vi? Dette nummer af Dansknoter beskæftiger sig med lyd og litteratur og især det felt hvor de mødes og bliver til noget nyt.

Læs Dansknoter 2/2019 (NB! Man skal være logget ind som medlem) 

Læs lederen i Dansknoter 2/2019 (pdf)


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2019:
Nr. 1: Det syge samfund – Udkom 17. marts 2019
Nr. 2: Musik – Udkom 16. juni 2019
Nr. 3: Skriftlighed – Udkommer 15. september 2019
Nr. 4: Årsmøde-kursus – Udkommer 8. december 2019