DANSKNOTER

Fag- og kulturtidsskrift
DANSKNOTER er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift hvor danskfaget og danskfagets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion. Bladet kan tilbyde fagfællebedømmelse på artikler, hvis det ønskes. DANSKNOTER udgives af Dansklærerforeningen med støtte fra Bladpuljen. Bladets linje og sammensætningen af redaktionen sker i samarbejde mellem bestyrelserne for ungdomsuddannelserne. Bladets redaktion er frivillig og ulønnet og består af gymnasielærere.

Bladet udkommer fire gange årligt med et oplag på ca. 3.000 eksemplarer. 

Med et medlemskab af sektionen for stx & hf eller sektionen for hhx, htx, eux og eud får du gratis abonnement på DANSKNOTER.

NYT! Vi har åbnet for alle numre af vores medlemsblad DANSKNOTER resten af skoleåret.


Læs nyeste nummer af DANSKNOTER – eller læs tidligere udgaver.


Dansknoter 2/2021 – Kanon genlæst
Når vi har kaldt nummeret for ”Kanon genlæst”, er det fordi vi både vil åbne for en pragmatisk tilgang til undervisningen i kanonforfatterne og for en kritisk diskussion af hvordan vi går til kanonforfatterne.

Læs Dansknoter 2/2021 

Læs lederen i Dansknoter 2/2021 (pdf)

Se oversigt over temaer i Dansknoter 2008-2020
 

 

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR DANSKNOTER 2021:
Nr. 1: Det nære, det intime
 – Udkom 15. marts
Nr. 2: Kanon genlæst – Udkommer 14. juni
Nr. 3: Sprognormer – Udkommer 13. september
Nr. 4: Årsmøde – Udkommer 6. december