Den etiske H.C. Andersen

Den etiske H.C. Andersen

Nye perspektiver på gamle historier
Af Tony S. Andersen og Anne-Marie S. Christensen
ISBN: 
9788772110288
Målgruppe: 
Udskolingen
stx
hhx
htx
hf
eux
Læreruddannelsen
Højskoler (og enhver med interesse for H.C. Andersen og etik)

H.C. Andersens eventyr udfordrer vores etiske antagelser og bidrager til etisk tænkning i kraft af deres særlige litterære form. Bogen viser, hvilke etiske dimensioner man kan udforske med udgangspunkt i hans eventyr og en række perspektiveringstekster.

Levering 1-3 dage
Kr. 229,00
Medlemspris: Kr. 171,75 (gælder kun på ét eksemplar)
Alle priser er ekskl. moms

Beskrivelse

Yderligere info

Anmeldelser

“Verden kommer ikke mig ved! hvad har jeg med verden at gøre? jeg har nok med mig selv og nok i mig selv!” Sådan siger sneglen i “Sneglen og Rosenhækken”, og spørgsmålet om, hvordan man skal bruge sit liv, er lige så relevant i dag, som da H.C. Andersen skrev eventyret. Andersens eventyr og historier er nemlig ikke bare basalt spændende, de vækker også refleksion og en etisk sensibilitet i deres læser. Det gør de ved at rumme emner og spørgsmål, der udfordrer vores etiske antagelser i kraft af deres særlige litterære form.

Den etiske H.C. Andersen indeholder 10 af H.C. Andersens kendte eventyr og historier samt en lang række tekster, der undersøger de etiske dimensioner i historierne. Bogens hensigt er ikke at fremlæse Andersens egen etik, men at vise, at læsning og diskussion af god litteratur udvikler vores forståelse af livet og styrker etisk dannelse.

Målgruppen er enhver, der har en interesse i H.C. Andersens eventyr, i etik og i litteraturens dannende virkning. Den er derfor også velegnet til brug i danskundervisningen på tværs af uddannelsessystemet.

Den etiske H.C. Andersen indeholder:

  • 2 korte introduktionskapitler om litteratur og etik samt H.C. Andersens særlige potentiale i forhold til etisk dannelse
  • 10 eventyr og historier af H.C. Andersen
  • 10 nærlæsninger af eventyrene, der åbner op for deres etiske perspektiver
  • 10 kunstværker med relation til eventyrernes tematik
  • 42 perspektiverende filosofiske eller skønlitterære tekster, der på forskellig vis forholder sig til eventyrenes temaer.

Se uddrag fra bogen.

**Tony Andersen har vundet en særpris ved Politikens Undervisningspris 2020**
dansklf.dk/nyheder/tillykke_til_tony_andersen_med_s%C3%A6rprisen_ved_politikens_undervisningspris_2020

ISBN: 
9788772110288
Antal sider: 
280
Årstal: 
2018
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Uddannelse
UDSKOLING
STX
HF
HHX
HTX
Studerende
Læreruddanner
Vægt: 
0.70
Anmeldelser: 


[...] "Den etiske H.C. Andersen er en meget velgennemtænkt, velorganiseret og inspirerende tekstsamling, hvis H.C. Andersen-tekstudvalg sine steder også når gotiske tinder ...
[...] Udvalget rummer ikke opgaver el.lign., men præsenterer en ambitiøs og alligevel formidlingsmæssigt venlig undervisningsbog med læsninger og supplerende tekster, som sætter etikken og dannelsen højt uden at være ”kedelig”. Her er stof til masser af perspektiver i dansk (og tilværelsen!), og til etisk dannelse levendegjort gennem folkekære eventyr og nyere tekster på tværs af genrer."

(Dansknoter 1/2019. Af Cathrine Rygaard Rasch,lektor, Gladsaxe Gymnasium)
Læs hele anmeldelsen (pdf)


[...] "Det er ikke Andersens egen etik, der er i fokus, men derimod at vise, at læsning og diskussion af god litteratur udvikler vores forståelse for tilværelsen og styrker den
etiske dannelse.
[...]  En interessant gave til dansklæreren i den øverste ende af folkeskolen og dansklærerne i ungdomsuddannelserne."

(LæringsCentret nr. 1/2019, 1. Sektion, s. 2.)
Læs hele omtalen (pdf)


[...] "og dermed er der tale om en vigtig udgivelse, eftersom opfattelsen af Andersen som forfatter i høj grad trænger til at blive bragt på omgangshøjde med de tekster, han skrev.
[...] Mit håb er derfor, at bogen vil finde stor udbredelse og blive benyttet flittigt på de gymnasiale ungdomsuddannelser og i folkeskolens ældste klasser, hvor den i høj grad kan bidrage til den tiltrængte nuancering af opfattelsen af Andersen som forfatter."

(STANDART #3, oktober 2018. Af Jacob Bøggild)
Læs hele anmeldelsen (pdf)


»De etiske læsninger af kendte og mindre kendte tekster af H.C. Andersen foldes ud i denne bog, der perspektiverer til andre tekster med samme etiske problemstillinger. Det tager tid, og det er det hele værd.
Denne bog mangler du. Nu ved du det.
Bogens undertitel, ”Nye perspektiver på gamle historier”, angiver tydeligt, hvad vi har i vente, og efter en hurtig granskning af indholdsfortegnelsen kan man ikke komme i gang hurtigt nok.

Konceptet er egentlig enkelt: Der præsenteres ti eventyr af H.C. Andersen, hvorefter man perspektiverer til fem-seks tekster af andre forfattere. Men hvis bare det var så simpelt, var det hurtigt overset, og måske også lidt banalt. Det er det så langtfra.
[...] Stoffet er velskrevet, velvalgt og dybtgående. Ypperligt arbejde, og det er ganske vist.​«

(folkeskolen.dk, 29. juni 2018. Af Janus Neumann)
 Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk 


»Forfatterne får med succes vendt op og ned på, hvem der lider, og hvem der lykkes hos eventyrdigteren.
Uendeligt mange er de stemmer, der i tidens løb har blandet sig i det kor af H. C. Andersen-fortolkere, der alle mener, at de har noget nyt at bidrage med, hvad enten det nu gjaldt den store nationaldigters liv eller digterværk. Der skal derfor også et vist mod til at blande sig i det store kommentatorkor med en påstand om, at her er virkelig noget nyt på færde, når det gælder tolkningen af nogle af H. C. Andersens eventyr. Men lige præcis det mod har lektor i dansk Tony S. Andersen og lektor i kulturvidenskab Anne-Marie S. Christensen, og hvad mere er: De har det med al god grund.

Tony S. Andersen og Anne-Marie S. Christensen har gjort noget nyt og helt anderledes end tidligere læst og hørt. De har skrevet en bog om " Den etiske H. C. Andersen". De har med egne ord fundet " nye perspektiver på gamle historier". Ikke på den måde, at intet af det, de skriver, ikke har været skrevet før, men forstået på den måde, at netop deres måde at præsentere og perspektivere etikken i H. C. Andersens eventyr ikke erindres at være praktiseret før. Dertil kommer, at forfatterne i denne bog særligt henvender sig til undervisere på flere niveauer, samt for eksempel studiekredse, hvor en sådan håndsrækning må siges at være særligt værdifuld og yderst tiltrængt.
... Bogen er som helhed en stor fornøjelse - et vårfrisk pust på gamle blade.«

(kristeligt-dagblad.dk, 13. juni 2018.dk. Af Doris Ottesen). Læs hele anmeldelsen på kristeligt-dagblad.dk