Den menneskelige plet

Den menneskelige plet

Medialiseringen af litteratursystemet
Af Stefan Kjerkegaard
ISBN: 
9788779968950
Målgruppe: 
Undervisere på gymnasier og undervisere samt studerende på videregående uddannelser.

Bogen tegner et billede af den danske samtidslitteratur og argumenterer for nødvendigheden af en kommunikativ og kontekstbaseret tilgang til litteratur, hvis målet er at forstå den nye litteratur på den mest adækvate måde.

Levering 1-3 dage
Kr. 199,00
Medlemspris: Kr. 149,25 (gælder kun på ét eksemplar)
Alle priser er ekskl. moms

Beskrivelse

Yderligere info

Anmeldelser

Brugen af det selvbiografiske i den nyeste danske litteratur sigter ikke efter en mere radikal eksponering af forfatterens identitet, men derimod efter en litteratur, der kommunikerer på menneskelige og dermed fejlbarlige, altid utilstrækkelige og sårbare betingelser. 

I stedet for at anse det menneskelige, fx i form af det private, som en æstetisk svaghed eller som et spørgsmål om fiktion eller fakta anser bogen det for en bevidst de-autonomisering og etisk handling i og med litteraturen. Det private kommer ofte til udtryk som en form for menneskelig plet eller plamage. En blottelse, til tider endog en selvstigmatisering, hvor selvfortællingen ikke hænger sammen. Der er tale om en menneskelig henvendelse inkorporeret i det, som litteraturen gør, snarere end i det, den siger

I den nye danske litteratur af eksempelvis Yahya Hassan, Asta Olivia Nordenhof, Bjørn Rasmussen eller Caspar Eric oplever man at blive tiltalt af et menneske. Den henvendelse kræver en hensyntagen til selve læsningens situation: at et bestemt menneske har skrevet en tekst, der læses af en bestemt læser, men inden for et litterært system der er blevet medialiseret. Det betyder, at et litterært værk i dag ikke bare er bogen eller teksten, men snarere den intervention, som en litterær tekst iværksætter, eksempelvis i en bog. 

Se uddrag fra bogen.

ISBN: 
9788779968950
Antal sider: 
160
Årstal: 
2017
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX
Vægt: 
0.33
Anmeldelser: 

Ud omkring værket og bag om bogen
"Man har længe i forsker- og dansklærerkredse oplevet et påtrængende behov for nye læsestrategier til at komme den nyeste litteratur i møde. For vi ser i disse år talrige markante bøger, hvor forfatterne så at sige ’intervenerer’ i værket, investerer deres person i kompleks balancegang mellem nøgen selvfremstilling og bevidst iscenesat performance. I det hele taget forbinder tekst og kontekst sig via de nye medier på måder, vi endnu ikke er i stand til at se eller tage konsekvenserne af. I denne situation spiller litteraten Stefan Kjerkegaard ud med en bog, som vel mest er tænkt som en faglig tankeigangsætter for dansklærere, men som sandelig også fortjener at blive respekteret som et højaktuelt samtidssignalement og diskuteret som et forslag til nye litterære tilgange og forholdsmåder ...
... Det tegner lyst, når en litterat så nysgerrigt og oplevelsessultent nærmer sig den nyeste litteratur og forsøger at etablere adækvate tilgange til den ..." 
(Information, 5. august 2017. Af Erik Skyum-Nielsen)
Læs hele anmeldelsen på Information.dk