Det sproglige i dansk (iBog®)

Det sproglige i dansk (iBog®)

Af Peter Heller Lützen
ISBN: 
9788761658685
Målgruppe: 
stx og hf
hhx
htx
eux og eud

2 lydfiler | 7 videoklip | 17 primærtekster | 30 opgaver | 55 modeller og illustrationer | 150 sider | eBog

Beskrivelse

Yderligere info

Det sproglige i dansk er en opgavebaseret grundbog til arbejdet med alle sproglige dimensioner i danskfaget, fx

  • Kommunikation
  • Skriftlig og mundtlig sprogbrug
  • Betydning
  • Argumentation
  • Sproghistorie
  • Dialekt og sociolekt.

Denne iBog® er målrettet danskfaget på alle gymnasiale uddannelser. Specielt til brug på hhx indeholder udgivelsen et kapitel om markedskommunikation.

Det sproglige i dansk som iBog® er en opdateret version af den trykte bog. iBogsversionen indeholder nye øvelser og tekster, og fremstillingen understøttes af modeller og videoer.

 

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

ISBN: 
9788761658685
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag/Systime
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX
EUD