Fællesskrift 2011: Faglig læsning i alle skoleformer

Med Fællesskrift 2011 sættes der fokus på den faglige læsning forskellige steder i det danske skolesystem
Redigeret af Birgit Faber, Jakob Buris Andersen, Pia Nielsen, Sune Weile og Kirsten Nordentoft

Hvad skal der til, fagligt og pædagogisk, hos undervisere, skoleledelse og læsevejledere for at arbejde målrettet med den faglige læsning? Hvordan kan sammentænkningen mellem læsning og skrivning fungere som en vej til at kvalificere den videregående læseundervisning? Hvilke krav kan man stille til et hensigtsmæssigt sprogligt design af læremidler? Det er blot nogle af de spørgsmål, som bliver taget op i artiklerne i Fællesskrift 2011.

Bidragyderne arbejder alle med faglig læsning fra forskellige udgangspunkter og præsenterer såvel teoretiske overvejelser som viden fra nationale og internationale udviklings- og forskningsprojekter og praktiske undervisningserfaringer.

Fællesskrift 2011 har bidrag af: Elisabeth Arnbak, Birgitte Therkildsen, Klara Korsgaard, Merete Brudholm, Birgitte Bækgaard, Stig Toke Gissel og Dorthe Carlsen, Hanne Beermann, Stig Winding, Mette Vedsgaard Christensen, Joan Helleqvist Madsen og Anne Marie Dahl Jacobsen.

Fællesskrift 2011 udgives kun i en digital udgave og kan derfor ikke købes i butikken.


Download Fællesskrift 2011 (pdf)