Forlagsaftalen

Kontrakt
I forbindelse med udgivelsen udarbejder forlaget en kontrakt som er en gensidig aftale mellem  dig og forlaget. Kontrakten, som baserer sig på Loven om ophavsret, fortæller hvilke rettigheder du overdrager til forlaget, og  med hvilket formål.

Betingelser og rettigheder
Af kontrakten fremgår det også på hvilke betingelser rettighederne overdrages, herunder honorar, omfang, oplag, afleveringsfrist, antal illustrationer og andet tilkøbt materiale, frieksemplarer m.m.