Fra ide til udgivelse

Har du fået antaget et manuskript, vil det første møde finde sted efter forlagsredaktøren har gennemlæst manuskriptet, og på baggrund heraf vil rettelser og eventuelle ændringsforslag blive diskuteret.

Er tilsagnet om samarbejde givet på baggrund af et ideoplæg fra dig, skal ideen udvikles til et egentligt manuskript. Det sker i et tæt samspil mellem dig og en forlagsredaktør.

Det videre samarbejde
Samarbejdet indledes typisk med en samtale hvor du sammen med en forlagsredaktør nærmere aftaler manuskriptets udformning, indhold og omfang. Du kan også blive bedt om at aflevere et prøvekapitel som derefter vil danne udgangspunkt for det videre arbejde.

Forlagsredaktøren som bindeled
Ved antagelse af et manuskript eller et ideoplæg bliver du altså tilknyttet en forlagsredaktør som vil være dit primære bindeled til forlaget. Forlagsredaktøren redigerer manuskriptet og koordinerer hele processen frem mod den færdige udgivelse. Det er således forlagsredaktøren der har ansvaret for selve udgivelsesprocessen og for færdiggørelsen af udgivelsen.

Foreningskonsulent
Forlaget arbejder tæt sammen med Dansklærerforeningen. Ofte stiller bestyrelsen en foreningeskonsulent til rådighed, der bidrager med sparring og praksiserfaringer i forhold til at sikre udgivelsens relevans og kvalitet. Al kommunikation med foreningskonsulenten foregår via forlagsredaktøren.