Honorar

Royalty
Det aftalte honorar er som regel en royalty, dvs. en procentdel af udgivelsens udsalgspris ekskl. moms. Der udbetales royalty for hvert solgt eksemplar. I forbindelse med udgivelse af bogen afregnes royalty for medlemssalg. Herefter udbetales royaltyen en gang om året for det foregående kalenderår.

Biblioteksafgift
Ud over betaling af royalty kan du søge om at modtage biblioteksafgift fra Biblioteksstyrelsen. Du kan rekvirere ansøgningsskema hos Biblioteksstyrelsen på www.bs.dk

Fotokopiering
Meget ofte bliver dele af undervisningsmidler kopieret til brug på uddannelsesinstitutioner. Denne fotokopiering af ophavsretligt beskyttede værker udmønter sig i et vederlag der årligt deles ligeligt mellem forlag og forfatter. Du kan læse om beregningsgrundlaget og rekvirere en tilmeldingsblanket på www.copydan.dk. Det er dit eget ansvar at blive registreret ved copydan som forfatter.