Korrektur

Det forudsættes naturligvis at forfatteren har læst korrektur på sit manuskript inden det sendes til forlaget, men naturligvis kan noget være overset, ligesom det sagtens kan forekomme at teksten efter redigeringsfasen skal skrives delvis om hvilket kan medføre nye fejl.

Stavekorrektur og indholdskorrektur
Man kan skelne mellem en stavekorrektur og en indholdskorrektur. Stavekorrekturen fokuserer på den sproglige korrekthed, indholdskorrekturen på konsekvensrettelser, tjek af om fakta-oplysninger er korrekte m.m.

Det skal bestræbes at manuskriptet er fejlfrit og gennemarbejdet når grafikeren går i gang med at layoute manuskriptet.

Endelig korrektur
Når manuskriptet er layoutet skal den endelige korrektur læses. Ud over forfatteren selv læser også redaktøren og en ekstern korrekturlæser manuskriptet igennem. Det er almindelig procedure at forfatteren har tre korrekturgange efter aflevering af manuskriptet.

Korrekturen skal sikre følgende:

  • Al tekst er kommet med og i den rigtige rækkefølge, herunder uddrag fra tredjemand
  • Alle illustrationer er kommet med og er placeret hensigtsmæssigt med billedtekster
  • Litteratur- og illustrationsfortegnelser samt indholdsfortegnelse er korrekte
  • Overskrifter er sat i de rigtige størrelser på de forskellige niveauer
  • Teksten er inddelt i de rigtige afsnit
  • Fod- eller slutnoter, ordforklaringer o. lign. er placeret hensigtsmæssigt
  • Brug af fed og kursiv og anden form for markering er korrekt
  • Orddelinger er korrekte
  • Sproglig korrektur hvad korrekthed og sprognormer angår.

Redaktøren sammenføjer korrekturerne og har således det endelige ansvar. Det er også redaktøren der tjekker om alle korrekturer er gennemført.