Redaktionel proces

Forlagsredaktøren er din sparringspartner og med til at sikre din udgivelses relevans og kvalitet.

Forløb
Det er forlagsredaktørens opgave at samle alle trådene og sørge for at produktionsprocessen forløber hensigtsmæssigt. Det er derfor vigtigt at du og forlaget er enige om formålet med udgivelsen, og at alle faser i den redaktionelle proces bliver forklaret, diskuteret og besluttet sådan at udgivelsen både hvad angår form og indhold, udarbejdes i et frugtbart samarbejde mellem dig og forlagsredaktøren.

Form og indhold
Mange af vores udgivelser indeholder illustrativt og tekstligt materiale fra tredjemand. Anvendes der tredjemandsmateriale i udgivelsen, varetager forlaget klareringen af rettighederne og honoreringen af nyproduceret materiale.

Layout og korrektur
Når manuskriptet er færdigt, og alle illustrationer og andet indholdsrelateret materiale er på plads, vil en grafiker udarbejde layout for udgivelsen. Herefter læser forfatter, redaktør og ekstern korrekturlæser korrektur.

Tryk og udgivelse
Det færdigombrudte manuskript uploades af grafikeren til et trykkeri. Herefter laves et webproof til endelig godkendelse hos forlagsredaktøren, og udgivelsen trykkes i det aftalte antal eksemplarer.

Alle vores udgivelser udkommer i Dansklærerforeningens bogpakker. Vi udgiver en bogpakke i foråret og én i efteråret. Ved udgivelsen fremsender vi frieksemplarer, pressemeddelelser og anmeldereksemplarer til relevante modtagere og medier.