Salg og markedsføring

Salg af Dansklærerforeningens Forlags bøger sker gennem forlagets egen webshop www.dansklf.dk/shop og alle landets boghandlere.

Markedsføring
Udgivelserne markedsføres via annoncering i relevante fagtidsskrifter, kataloger og foldere, på Dansklærerforeningens hjemmeside dansklf.dk og andre digitale medier. Den samlede markedsføring og den hurtige, effektive ekspedition af forlagets udgivelser er med til at sikre de bedst tænkelige afsætningsmuligheder for din udgivelse og dermed den bedst mulige indtjening for dig.

Bogpakker som tilbud og markedsføring
Dansklærerforeningens godt 7.000 medlemmer tilbydes to gange årligt en bogpakke. Medlemmerne kan frit sammensætte og købe bøgerne på foreningens hjemmeside dansklf.dk. Via bogpakkerne når din udgivelse hurtigt og direkte ud til en stor del af uddannelsesinstitutionerne, samtidig med at forlaget har en enestående kontakt med lærere og studerende.