Gadens Stemmer – Et danskfagligt forløb til udskolingen

Gadens Stemmer er et undervisningsforløb i to dele, som er blevet til i samarbejdet mellem Dansklærerforeningen og den socialøkonomiske virksomhed, Gadens Stemmer, der tilbyder byvandringer i nogle af Københavns kvarterer og beretter om livet på bagsiden af samfundet.

Undervisningsmaterialet kan fungere med eller uden disse byvandringer, men lægger også op til den åbne skole, hvor eleverne på godt og ondt møder mennesker, der i en vandring på tværs af København fortæller om deres livs op- og nedture. Der er med dette undervisningsforløb lagt op til et skønlitterært og journalistisk arbejde i udskolingens ældste klasser, men også et indsigtsfuldt møde med menneskelivet på godt og ondt.

Undervisningsforløbet er prøveforberedende dels til prøveform B og iPrøven.

Målgruppe: Udskolingen

Download filerne:

Gadens Stemmer – Et danskfagligt forløb til udskolingen (TIL LÆREREN)

Gadens Stemmer – Mellem skønlitteratur og journalistik (ELEVOPGAVER)

Gadens Stemmer – Hvis vi rykker godt sammen (ELEVOPGAVER)


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.