Fra børnehaveklasse til 1. klasse

At skifte fra børnehaveklasse til 1. klasse kan være en udfordring for mange elever. Selv om der på mange skoler er et godt samarbejde mellem pædagoger og undervisere, så bliver det en anderledes skoledag - fagopdelt og med flere forskellige lærere. Som dansklærer i 1. klasse må du gøre en stor indsats for at anerkende, følge op og fortsætte det som eleverne har tilegnet sig i børnehaveklassen. Samtidig er det en opgave at finde de forskellige elevers niveau – og udfordre dem der.

Herunder har vi samlet forskellige ideer og gode råd der kan støtte dig i dit arbejde med denne overgang:

OVERGANG

10 GODE RÅD TIL DEN NYE LÆRER I 1. KLASSE

SAMARBEJDE

MATERIALER

EVALUERING OG DIFFERENTIERING

SKRIVEAKTIVITETER