Materialer

Vurdering af undervisningsmateriale
For at kunne vurdere et undervisningsmateriale, må man først og fremmest holde det op mod mål og behov. Men nok så vigtigt er det at man har overvejet om det passer til den type undervisning man gerne vil gennemføre. At andre har haft gode erfaringer med et materiale, er selvfølgelig en god anbefaling, men vigtigst er det at man selv forholder sig kritisk til det.

Mange forhold spiller ind når du skal vælge materialer til undervisningen.

  • Er der bestemte systemer på skolen?
  • Hvad har eleverne anvendt i børnehaveklassen?
  • Hvor er elevernes faglige standpunkt?
  • Hvilke mål skal nås, og hvilke planer har du lagt?
  • Skal der indkøbes eller selv produceres?
  • Hvad er økonomien?

Variation
En variation i materialer er befordrende for undervisningen og læringen, men man skal også passe på ikke at sprede sig alt for meget. Mange nyere systemer bevæger sig inden for et univers hvor der så foregår forskellige aktiviteter i de nye Lydlet læsning–bøger er det fx et tivoli. Genkendeligheden er  ofte vigtig for de yngste elever  – både hvad angår ordvalg, personer og aktiviteter.

Indskolingsmaterialer fra Dansklærerforeningen
Dansklærerforeningens Forlag har forskellige indskolingsmaterialer:

LÆSEFIDUSEN - NYT! Nu er Læsefidusen kommet som et helt NYT og komplet dansksystem til indskolingen.

Danskfidusen – et materiale med mange forskellige tilgange til undervisningen i 1. og 2. klasse.

Få fidus til at læse og skrive – henvendt til børnehaveklassen, men også oplagt i overgangen fra børnehaveklasse til 1. klasse.

Læsefidusens kapitelbøger – til den fælles læsning og til selvlæsning i 1. -2. klasse.

Lydlet læsning – Lydlet læsning er en serie bøger der henvender sig til nye læsere der i perioder vil profitere af at arbejde med den fonologiske strategi.  De findes i en gul, blå og rød serie. De gule bøger er meget lette og er rettet mod slutningen af børnehaveklassen. De blå er lidt sværere og kan læses fra omkring begyndelsen af 1. klasse. De røde bøger er af højere sværhedsgrad end de blå og kan læses sidst i 1. klasse.

Læs lydlet 0 – En serie af lydlette bøger til den allerførste læsning. Serien består af læsebogen På Nyø, samt 12 små læsebøger på to niveauer. Alle tekster er korte og lydlette, med mange gentagelser og med stor grad af støtte i illustrationerne.

Find fidusen med Læsefidusen – Udgivelsen viser børn og forældre veje ind i skriftsproget. Gennem opgaver og samtaler om bolig, humør, aktiviteter, spil, lege, bøger, planer og meget mere opdages, udforskes og trænes den allerførste skrivning og læsning.

Stjerneskud-serien – et skrive- og stavemateriale til indskolingen der lader eleverne bliver skrivere fra første dag. Materialet lader eleverne læse, skrive og stave i sammenhæng og det vil styrke deres glæde ved skriftsproget og udviklingen af deres ordforråd.

Otto og Lea-serien – læsebøger der præsenterer læsetræning på en sjov og anderledes måde. Nye læsere får her en skøn læseoplevelse med den lydlette og fortællende historie om de to venner Otto og Leas oplevelser i hverdagen.

Sita er væk – læsebog målrettet de 6-8 årige begynderlæsere og velegnet til både fællelæsning og selvlæsning. Sproget er enkelt, med mange lydnære ord, korte sætninger, mange gentagelser og en stor grad af støtte i illustrationerne.


Tjek af læremidler
Du kan læse mere om tjek af læremidler på læremiddeltjek.dk