Overgang fra børnehaveklasse til 1. klasse

Målene for undervisningen i børnehaveklassen og for fagene i grundskolen blev præciseret i 2009 – og pr. 1. august 2015 skal vi arbejde efter Nye Forenklede Fælles Mål.
De er bygget op ud fra fire danskfaglige kompetencer, og består af færdigheds- og vidensmåls-par der skal danne udgangspunkt for tilrettelæggelse af læringsmål for eleverne. Målene bliver både udgangspunktet for evaluering af elevernes færdigheder inden starten af 1. klasse – og for tilrettelæggelsen af undervisningen i 1. klasse.
Læs mere om Fælles Mål på emu.dk

At tilrettelægge overleveringen
Skolerne har forskellige traditioner for hvordan samarbejdet mellem børnehaveklasselederne og lærerne i første klasse foregår. Selv om tiden og organiseringen er forskellig, bør I tilrettelægge overleveringen grundigt. Ofte bliver det mest de sociale forhold omkring enkeltelever der fokuseres på, men der må også være en plan – en strategi for udveksling af (dansk)faglige områder.  Fokus kan være:

  • Dokumentation for hvor hver enkelt elev befinder sig i den skriftsproglige udvikling
  • Eksempler på hvorledes der er arbejdet i børnehaveklassen og præsentation af anvendte materialer
  • Aflevering af elevers portefølje
  • Drøftelse af hvorledes der kan differentieres.
     

Skriftsprogsudviklingen
Der vil være stor forskel på hvor eleverne er i deres skriftsprogsudvikling. Helt sikkert profiterer de alle af at der arbejdes med stimulering af sprog og udtryksformer, fx i form af opdagende skrivning i børnehaveklassen, men tempoet vil være forskelligt, og en af de store udfordringer er at tage udgangspunkt lige der hvor eleven er. Nogle elever vil (næsten) kunne læse, andre er midt i bogstav-lyd-indlæringen, og begge dele må der arbejdes videre med.


Fra mest leg til mere systematik
Hvor undervisningen i børnehaveklassen især har haft en legende og eksperimenterende tilgang, skal der i første klasse arbejdes mere systematisk med skriftsproget - genrer, staveregler, medier osv., men det er afgørende at det foregår i forlængelse af det som eleverne allerede kan – at det, de kommer med, bliver anerkendt og videreudviklet.


På vej i skole – website om skolestart.