Samarbejde

Forskellige samarbejdspartnere
Alt efter hvorledes I er organiseret på skolen, har du forskellige samarbejdspartnere.  Det er en stor fordel at I har planlagt omfanget og diskuteret indholdet af jeres samarbejde.

Børnehaveklasselederen
Op mod skolestarten samarbejder du med børnehaveklasselederen om elevernes faglige og sociale ’standpunkt’.

Teamkolleger
I planlægningen af skoleåret samarbejder du med dine teamkolleger, dvs. andre faglærere i klassen, din medklasselærer og måske de andre (dansk)lærere på årgangen. Det kan også være at I har et tæt samarbejde i hele indskolingsafdelingen og her planlægger dele af årets aktiviteter.

Kontaktpersoner
Hvis der er SFO på skolen eller eleverne går på fx fritidshjem, vil du også have brug for at mødes med kontaktpersoner herfra, så I kan tale om fælles tilgang til eleverne og måske planlægge fælles arrangementer.

Skole-hjem-samarbejdet
Helt fra begyndelsen er det givende med et godt forældresamarbejde. Det er vigtigt at forældrene er orienteret om undervisningens mål og klasens aktiviteter. Måske skriver du et ugebrev, måske har I en fælles base på skolens intranet, og selvfølgelig holdes der forældremøder og samtaler.

Overvej karakteren og omfanget af samarbejdet. Fortæl forældrene hvordan du (I) gør. Det er godt for dig at sætte dagsordenen. Det er meget let for forældre at kontakte dig på mange forskellige tidspunkter og måder, og her er det nødvendigt at du sætter gode og tydelige rammer.

I de yngste klasser vil forældre gerne ’med i skole’, eller i hvert tilfælde aflevere og blive en stund. Vurder hvad der er hensigtsmæssigt. I begyndelsen må det være frit og åbent, men efterhånden får I brug for en fælles ramme. Lav forældredage hver anden onsdag eller en gang om måneden, eller hvad der nu passer hos jer.

Der findes forskelligt materiale som kan bruges i orienteringen af forældrene.

Dansklærerforeningens Forlag tilbyder fx:
Forældrefolder - Kom godt i gang med opdagende skrivning
Leg er læring – Folder


Tal med forældrene om at de er rollemodeller. Deres læsevaner og deres brug af sproget har stor betydning for elevernes opfattelse af hvordan man ’omgås’ skriftsproget. Giv forældrene gode ideer til højtlæsningsbøger, tal om hvordan eleverne kan være med til at skrive derhjemme(indkøbslister, fødselsdagskort, huskelister, breve …).

Eksempel på et forældrebrev

Breve til forældrene har (mindst) to formål; de skal informere om metoder, planer og hensigter, og de skal berette om aktiviteter der er foregået på skolen. Kadencen i brevene er forskellig fra skole til skole, men i begyndelsen vil det være godt med en rutine på hver uge eller hver 14. dag.

Brevene er henvendt til forældrene, men de må også gerne indeholde et afsnit til eleverne. Derfor er det ikke et mål i sig selv at de er lange, men meget gerne overskuelige og illustrerede.

 

Brev fra en glad forælder