Skriveaktiviteter

Elevernes egen frie skrivning skal have tid, plads og opmærksomhed. Måske arbejder I med et læsebogssystem hvor der indgår både skrivebog og arbejdsbog, men tænk over at der også skal være tid til elevernes egen frie skrivning.

Den frie skrivning kan være:

Meddigtning
Eleverne kan via lærerens oplæsning skulle digte med i en fortælling hvor de efter at have hørt læreren læse begyndelsen af en bog op, selv skal skrive en fortsættelse af bogen. Eleverne er efterfølgende meget optagede af at høre hinandens historier da de har haft et fælles oplæg som afsæt.

Egne små bøger
Eleverne kan skrive og tegne små bøger. De kan hente inspiration til deres egen skrivning fra læsebogen, fra deres frilæsningsbøger eller fra små fagbøger. Bøgernes layout kan varieres fra små sammenclipsede bøger til folde- og formbøger.  Se et eksempel på en skabelon i bogen Kom godt i gang med opdagende skrivning i børnehaveklassen.

Tegneserier
Måske har eleverne i børnehaveklassen arbejdet med opdagende skrivning hvor de ud fra fælles oplevelser tegner og skriver om disse i en tegneserieramme.
Det er godt at videreføre noget der er kendt for eleverne da de så kender arbejdsmåden og formålet med opgaven.


Eksempel på tegneserie

 

Flere ideer til klassens skrivearbejde findes i:

Skal vi lave en bog?

Opdagende skrivning - en vej ind i læsningen

Læs artikel og se film om Opdagende skrivning - en vej ind i læsningen

Kom godt i gang med opdagende skrivning i børnehaveklassen