Faglig debat i medierne

Debat om bedømmelse og censur ved skriftlige prøver
Fra og med prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/2016 bedømmes prøver med skriftlig besvarelse alene af en statslig beskikket censor. Dette gælder skriftlige prøver i både 9. og 10. klasse. Læs mere på uvm.dk

Dansklærerforeningen er meget interesseret i at høre, hvad I tænker om denne ændring.
Fra 1. januar 2016 er der indført én bedømmer ved skriftlig fremstilling i grundskolen. Ændringerne i prøvebekendtgørelsen får afgørende betydning for dine elever til sommer. I skriftlig fremstilling i dansk skal du ikke længere vurdere og bedømme teksterne sammen med censor. Den beskikkede censor sidder nu alene med opgaven. 
Dansklærerforeningen er meget interesseret i at høre, hvad I tænker om denne ændring. Hvad kan det betyde for bedømmelsen af dine elever, at du ikke længere er med i samtalen med censor? Hvad kan det betyde for dig som faglærer, at du ikke får lov at følge dine elevers arbejde til dørs? 
Lad os høre, hvad du tænker! Følg debatten på vores Facebook.

"Fremover skal kun censor bedømme skriftlige opgaver: - Elevernes retssikkerhed er truet". Læs artiklen på nyheder.tv2.dk/samfund (06.04.16)

"Dansklærere: Én censor må ikke afgøre en elevs fremtid". Læs artiklen her på dansklf.dk (29.04.16)

 


Debat om skolebiblioteket uden bøger

  • "Er der grund til bekymring, når skolebiblioteket ryddes til fordel for digital litteratur?" Læs artiklen på Politiken.dk (14.06.15)
  • "En jublende skoleleder, Marianne Schmidt, fortæller til Frederiksborg Amts Avis den 22. maj, at Tingbakkeskolens bibliotek til næste skoleår vil være bogløst. Det er simpelthen fremtiden, udtaler hun. Men det synspunkt må bygge på enten uvidenhed eller overfladiskhed. Lesesenteret ved Stavanger Universitet har gennem sin forskning påvist, at læsning på papir er skærmlæsning overlegen på to områder: Når det gælder læserens hukommelse og koncentrationsevne." Læs Jens Raahauge indlæg og følg debatten på sn.dk (22.05.15)
     

Debat om ændringer i Dansk litteraturs kanon


Kommadebatten 
Sprognævnet har lyttet til kritikken af at der eksisterer to kommaer inden for det samme system og vil igangsætte et arbejde frem mod en større klarhed.
I Dansklærerforeningen hilser vi tiltaget meget velkomment, og vi vil gerne deltage i arbejdet.


Man kan ikke lære demokrati på deltid
”Der er brug for at omtænke værdigrundlaget for folkeskolereformen, så det humanistiske dannelsesideal kan præge al undervisning og samvær i skolen". Læs Jens Raahauges blogindlæg på folkeskole.dk
25. februar 2015


Er det altid den rette til at lede der har ledelsesretten?
"Når ens mailbakke og ører bliver fyldt med beretninger om absurd lederadfærd, må man henstille til forældre/bestyrelser og forvaltninger om at lytte oprigtigt til det der sker – og arbejde for en lødig skole. Det haster med kritisk opbakning til skolen og lederne." Læs hele Jens Raahauges blogindlæg på folkeskolen.dk
11. februar 2015


Et sprogligt løft i uddannelsessystemet – Dansklærerforeningens kommentar
Partiet Venstre fremsatte i sidste uge et forslag om et løft til sprogfagene og arbejdet med sprog. Dansklærerforeningen hilser et løft af sprogfagene velkommen. Læs Dansklærerforeningens kommentar her.
4. december 2014


Litteraturkampen i grundskolen
Kampen handler om hvorvidt litteraturen skal være et redskab der har til formål at skabe en bestemt type læsere, eller om den må være en kunst der ikke har andet formål end at give en subjektiv oplevelse.
Hør Anders Beier Stokkebæk, næstformand i Folkeskolesektionens bestyrelse, tale om litteraturundervisning i skolen i Apropos på P1. Hør udsendelsen her på dr.dk/radio.


Er Fælles Mål værdiløse?
"Det videnskabelige sprog er egnet til at beskrive vejen til målet, mens det æstetiske/etiske, kunstneriske sprog er nødvendigt for at finde frem til, hvad målet er. Når måldebatten ud over excelmålene har været fraværende i reformarbejdet, må de fælles mål nærmest anses for at være fri for værdier. Altså værdiløse. Eller er det for godt til at være sandt?"
Af Jens Raahauge
Læs hele blogindlægget på folkeskolen.dk
Okt. 2014


Fælles i ental
"Forudsætningen for at de nye fælles læringsmål ikke fører til flere tabere er, at lærerne holder fast i, at deres professions stolthed er god, gedigen undervisning der får lærelyst til at glimte i sjælene og kroppene på alle eleverne, og at læring udspringer af samspil i fællesskabet." Læs hele blogindlægget på Folkeskolen.dk.
Marts 2014


Med ført hånd – men er der hænder nok?
"Den større spredning i elevernes kompetencer kalder på flere varme hænder, hvis vi skal tilgodese den enkelte elevs alsidige udvikling." Læs hele Henriette Langkjærs blogindlæg på folkeskolen.dk
Februar 2014


Høringssvar fra Dansklærerforeningens Folkeskolesektion
til Udkast af 17.12.2013 til Forslag til Ændring af lov om Folkeskolen.

.

 

Jens Raahauge uddyber Dansklærerforeningens høringssvar til folkeskolereformen på folkeskolen.dk. Læs mee her.


Debat om folkeskolereformen 
Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion, bekymrer sig om mangfoldighedens vilkår i fremtiden. Læs hans indlæg "OG" på folkeskolen.dk
Dec. 2013


Debat om litteraturhistorien efteråret 2013 - om litteraturhistoriens placering inde forskellige undervisningsområde:

"Undgå provinsialisme i tid". Fra Universitetsavisen 7. november 2013, 1. sektion, side 22. Af professor, dr. phil. Johnny Kondrup, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

.

 

"Forsvar for litteraturhistorien eller om at fortælle sig til livet". Flensborg Avis 24. oktober 2013, 2. sektion, side 8. Af Ivy York Möller-Christensen og Johnny Kondrup.

.

 

"Litteraturhistorien er ikke død, den er ikke engang fortid". Kristeligt Dagblad 29. oktober 2013, 1. sektion, side 6. Af Daniel Øhrstrøm.

.

 

"Kender du dine klassikere?" Politiken 25. oktober 2013, kultur, side 1. Af Anne Bechdanielsen.

.

 

"Må man røre ved en klassiker?" Politiken 28. oktober 2013, kultur, side 3. Af Anne Bechdanielsen.

.

 


Lad være med at forsimple Fælles mål
Fælles mål vil blive snævret ind til mål der kan testes, frygter Dansklærerforeningen. Læs hele artiklen på Folkeskolen.dk.
Sept. 2013


Er tid det samme som kvalitetsløft?

.
2013